Projekty, uchwały, rezolucja

6. sesja RMK trwała 8 godzin. Radni podjęli 25 uchwał, a 6 procedowali podczas pierwszych czytań. Przyjęli też jedną rezolucję, a jeden projekt uchwały kierunkowej do Prezydenta został odrzucony.
 

Projekty, uchwały, rezolucja
Fot. Magiczny Kraków

Radni przyjęli projekty uchwał w sprawie: przygotowania programu promowania e-learningu dla krakowskich uczniów z indywidualnymi programami lub tokiem nauki (projekt grupy radnych); ustalenia kierunków działań dla Prezydenta w sprawie zapewnienia przejezdności dla tramwajów w ciągu ulicy Długiej (projekt grupy radnych); konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej (projekt grupy radnych); ustalenia kierunków działania dla Prezydenta w sprawie pozyskania na rzecz Gminy Miejskiej Kraków terenu Parku Jalu Kurka (projekt Przewodniczącego RMK);  ustalenia kierunków działania dla Prezydenta w sprawie urządzenia wielopokoleniowego skweru rodzinnego na działce 112/9 obr. 14 Śródmieście, stanowiącej część Parku Miejskiego Bulwary Wisły (projekt Przewodniczącego RMK).

Przyjęta przez radnych rezolucja dotyczy walki z przemocą w rodzinie oraz udzielania wsparcia ofiarom przemocy.

Radni wybrali też Przewodniczącą Komisji Edukacji, została nią radna Agata Tatara.

Radni przyjęli też Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2019-2023; Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021 oraz Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”.

Uchwali też dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszaru: „Skotniki i Kostrze = Obszar Łąkowy” oraz „Witkowice – Północ”.

Odrzucony przez radnych projekt uchwały kierunkowej do Prezydenta dotyczył utworzenia przed Pałacem Wielopolskich ogólnodostępnego skweru.

Kolejna zwykła sesja RMK odbędzie się 13 lutego, w środę, o godz. 10:00.

Podsumowanie obrad (MB)

Pokaż metkę
Autor: MB
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także