Kalendarium obchodów 70-lecia Nowej Huty

W tym roku Nowa Huta obchodzi jubileusz 70-lecia. Oto ramowy wykaz zaplanowanych wydarzeń rocznicowych. Lista będzie na bieżąco aktualizowana i uzupełniana.

Kalendarium obchodów 70-lecia Nowej Huty
Fot. Jan Graczyński

70 głosów na 70-lecie Nowej Huty

W każdy czwartek aż do końca roku na kanałach Krakowskiego Biura Festiwalowego na YouTube i Facebooku będą pojawiać się krótkie filmy opowiadające o Nowej Hucie W filmikach prezentowanych w jednorodnej szacie graficznej o „swojej Nowej Hucie” wypowiadają się nowohucianie i ci, którzy czują się związani z dzielnicą – przedstawiciele różnych pokoleń i profesji. Poznamy korzenie Nowej Huty i burzliwą historię jej budowy, a także posłuchamy osobistych wspomnień jej mieszkańców. Zobaczymy, jak się zmieniała i jaka jest współcześnie.

Ogłaszam czyn obywatelski: przeczytam 70 książek na 70 lat Nowej Huty”

Wyzwanie czytelnicze Biblioteki Kraków

Projekt oparty na stylistyce lat 50. i 60. XX w. pod hasłem „Ogłaszamy czyn obywatelski: Przeczytam 70 książek na 70 lat Nowej Huty”. Każdy, kto podejmie to wyzwanie otrzyma Kartę Czynu Obywatelskiego. Pierwszych 70 osób otrzyma drobny upominek i pakiet materiałów promocyjnych.

 • Termin: marzec-listopad
 • Miejsce: filie Biblioteki Kraków

„przeMieszczanie. Nowohucianin”. Wystawa w Muzeum Nowej Huty

Wystawa jest opowieścią o współczesnym nowohucianinie, mieszkańcu postindustrialnej dzielnicy Krakowa. Szczególny nacisk położono na przedstawienie trudnych lat 90. XX w., okresu transformacji ustrojowej, którego rola w procesie kształtowania współczesnej tożsamości nowohucian przez lata była marginalizowana.

Ekspozycja stanowi drugą część projektu „przeMieszczanie”, złożonego z pięciu wystaw, poruszających kwestię narracji o współczesnym mieszczaninie – mieszkańcu Krakowa. Projekt stanowi osnowę jubileuszu 120-lecia Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

 • Termin: 27 marca–13 października
 • Miejsce: Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E 1

Mycielscy – hrabiowie, przedsiębiorcy czy naukowcy? Tajemnica rozkwitu Łuczanowic

Ten projekt to okazja do przekazania młodemu pokoleniu wiedzy na temat historii Mycielskich i ich wkładu w rozwój ziem łuczanowickich poprzez różne formy aktywności spacery badawcze, warsztaty o interaktywnej i urozmaiconej formule, slajdowiska. Położenie pałacu Mycielskich w obszernej otulinie parkowej umożliwia organizację zajęć plenerowych takich jak historyczny piknik dla mieszkańców, inscenizacja historyczna czy też gra terenowa (lub quest – w  zależności od decyzji uczestników warsztatów). Projekt ma charakter partycypacyjny, zarówno projektantami, jak i organizatorami finału będą uczestnicy warsztatów.

Projekt jest finansowany przez Instytut Pileckiego w ramach programu „Niepodległa”.

 • Termin: 1 kwietnia - 31 października
 • Miejsce: dawne dobra łuczanowickie i Kraków (śladami Mycielskich)

Konkurs na filmy i memy o Nowej Hucie

Konkurs organizowany przez Bibliotekę Kraków, adresowany przede wszystkim do młodzieży i dorosłych w przedziale wiekowym 16–24 lat. Gala finałowa z prezentacją prac odbędzie się w listopadzie. Więcej informacji dostępnych będzie na www. biblioteka.krakow.pl

 • Termin: 6 maja–30 listopada

Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie

Cykl działań animacyjno-edukacyjnych. Społeczność Nowej Huty od samego początku współtworzyli twórcy kultury i sztuki. Projekt poświęcony jest ich środowiskom i inicjatywom. Podczas spacerów i prelekcji posłuchać będzie można o dziedzinach kultury i sztuki w kontekście Nowej Huty: teatrze, literaturze, filmie, fotografii, muzyce, sztukach plastycznych. Z jednej strony prezentowane będzie, jak rozwijało się w Nowej Hucie środowisko związane z daną dziedziną, a z drugiej teksty kultury, które w danej dziedzinie przedstawiają Nową Hutę. Posumowaniem będzie bezpłatna publikacja zbierająca poruszane tematy wydana w wersji drukowanej i elektronicznej, do pobrania ze strony ośrodka Kultury im. C.K. Norwida. Więcej informacji dostępnych będzie na stronie: www.okn.edu.pl

 • Termin: maj–grudzień
 • Miejsce: Ośrodek C.K. Norwida w Krakowie przy os. Górali 5 oraz przestrzeń miejska Nowej Huty

Pikniki Sąsiedzkie w Centrum A

Seria pikników organizowanych przez Klub Jędruś w osiedlu Centrum A poświęconych historii Nowej Huty: kolaże, warsztaty. Organizator: Klub Jędruś Ośrodka Kultury Kraków–Nowa Huta

 • Termin: maj–wrzesień
 • Miejsce: os. Centrum A

Wykluczeni wczoraj i dziś

Młodzież z Nowej Huty napisze książkę o swojej dzielnicy, wykorzystując własne talenty i nabyte w projekcie umiejętności pisarskie. Książka ta będzie wydana i rozpowszechniona do szkół i bibliotek, wydaniu jej będzie towarzyszyć promocja i spotkania z autorami. Projekt jest skierowany do młodzieży szkolnej, która będzie się uczyć warsztatu dziennikarskiego i pisarskiego, a jednocześnie zapoznawać z historią swojej dzielnicy i realnymi sposobami pomocy wkluczania do kultury, ludzi niepełnosprawnych. Wszystkie działania odbywać się będą na terenie Nowej Huty. Projekt Fundacji Ukryte Skrzydła.

 • Termin: maj-listopad

Budowniczowie – opowieści o narodzinach miasta

Kontynuacja i poszerzenie projektu artystyczno-dokumentalnego realizowanego w 2018 w Nowej Hucie. W roku jubileuszu 70 lecia Nowej Huty zrealizowany zostanie film dokumentalny o pierwszych mieszkańcach Nowej Huty, na którym zostaną utrwalone dla przyszłych pokoleń wspomnienia osób, które pamiętają jak na ich oczach powstawała najmłodsza dzielnica Krakowa. Realizacja projektu w 2018 roku pokazała, jak ważne jest, aby zdążyć z dotarciem do mieszkańców, którzy z dnia na dzień odchodzą a wraz z nimi ich wspomnienia. Z uwagi na potrzebę zachowania lokalności i kameralności projektu film powstanie w oparciu o zaangażowanie nowohuckich artystów i specjalistów. Projekt fundacji Faktor Kultura

 • Termin: maj–grudzień

Otwórz uszy. Tu i teraz. Nowa Huta 2019

Cykl sześciu spotkań edukacyjnych (w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 5 w Krakowie) przybliżających tematykę muzyki współczesnej. W związku z obchodami 70. rocznicy powstania Nowej Huty zostaną podjęte tematy ważne dla rozwoju muzyki klasycznej w XX i XXI w, a przy tym powiązane z historią i rozwojem Nowej Huty, pod kątem przemian politycznych, społecznych, estetycznych, gospodarczych i technologicznych (m.in.: socrealizm w muzyce, muzyka industrialna, neoklasycyzm, muzyka nowych technologii). Więcej informacji na stronie www.spoldzielniamuzyczna.com

 • Termin: maj–grudzień
 • Miejsce: Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 5 w Krakowie

Rytm NOWEJ

Program wydarzeń promujących czytelnictwo w Nowej Hucie w nowopowstałej (listopad 2018) stacjonarnej księgarni NOWA w Nowej Hucie. Rytm NOWEJ to bogaty program kulturalny w skierowany zarówno do dzieci, dorosłych i seniorów. Zaplanowano m.in.: spotkania autorskie z pisarzami ilustratorami książek, minifestiwale w księgarni NOWA, czytania poezji, warsztaty rękodzielnicze, interaktywne warsztaty literacko-artystyczne, literacko-edukacyjne rozwijające kompetencje czytelnicze i kreatywność dzieci, happening i mini reportaż filmowy)

 • Termin: maj–grudzień
 • Miejsce: księgarnia Nowa, os. Zgody 7

Zobacz jak mówisz

Projekt edukacyjny Fundacji Ukryte skrzydła skierowany do młodzieży nowohuckiej umożliwiający rozwój talentów młodzieży i prezentację niezależnych inicjatyw artystycznych. W projekcie biorą udział profesjonaliści, pasjonaci kultury alternatywnej, którzy będą dzielić się swymi umiejętnościami z bliską im nowohucką młodzieżą i dziećmi. W ramach projektu zostaną utworzone zespoły pracy twórczej w następujących dziedzinach: teatr, graffiti, film, dziennikarstwo. Ten wielomiesięczny proces będzie miał dwa kulminacyjne momenty prezentacji umiejętności uczestników projektu, w czerwcu i w listopadzie/grudniu, na scenie Teatru Ludowego. Spotkania w zespołach pracy twórczej odbywać się będą w różnych miejscach na terenie Nowej Huty.

 • Termin: maj–grudzień

Bulwar(t) Sztuki

Kolejna edycja Bulwar(t)u nad Zalewem Nowohuckim z koncertami, spektaklami, projekcjami filmowymi, warsztatami i różnymi innymi projektami i aktywnościami dla mieszkańców. Szczegółowy program w opracowaniu. Organizator: Teatr Łaźnia Nowa

 • Termin: czerwiec–wrzesień
 • Miejsce: Zalew Nowohucki

Cudze chwalicie? Nową Hutę poznajcie!

Cykl spacerów i warsztatów po Nowej Hucie. Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału kulturowego społeczności, w tym senioralnej, nowohuckich dzielnic oraz osób z innych dzielnic Krakowa zainteresowanych historią i kulturą Nowej Huty, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji mieszkańców oddalonych komunikacyjne od centrum Krakowa dawnych podkrakowskich wsi, które od lat 70. XX wieku wchodzą w skład Krakowa – Branic, Chałupek, Kościelnik, Wróżenic, Wadowa, Łuczanowic i Wolicy. Plany i scenariusze  spacerów i warsztatów zostaną opracowane przez samych mieszkańców. Więcej informacji dostępnych będzie na stronie: www.przyjacielenowejhuty.pl oraz www.krakownh.pl

 • Termin: czerwiec–październik

„Nuty z Huty” – scena letnia NCK

Cykl koncertów w niedzielne popołudnia, podczas których zaprezentują się artyści posiadający nowohuckie korzenie – za sprawą miejsca urodzenia, zamieszkania czy tworzenia. Więcej informacji dostępnych będzie na: nck.krakow.pl

 • Termin: lipiec-sierpień
 • Miejsce: scena przed Nowohuckim Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232

Święto Wandy

Święto Wandy to spektakularne zakończenie lata, łączące zabawę i niezwykle lubianą przez mieszkańców atmosferę pikniku i sąsiedzkiego spotkania ze intensywnym programem kulturalnym, obejmującym, m.in. warsztaty, koncerty i spektakle. 

Organizator: Teatr Łaźnia Nowa

 • Termin: sierpień/wrzesień

Cykl pikników rekreacyjno-sportowych dla przedszkolaków

Gry i zabawy na świeżym powietrzu dla przedszkolaków organizowany przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”

 • Termin: 2–13 września
 • Miejsce: Stadion MOS Kraków „Wschód”, os. Szkolne 39

IV Międzynarodowy Turniej Wawelskiego Smoka w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców

Organizator: Uczniowski Klub Sportowy Sparta Volleyball Kraków, Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie.

 • Termin: 6-8 września, oficjalne otwarcie 6 września, godz. 11.00
 • Miejsce: os. Teatralne 35

Gala Operetkowa w alei Róż

Gala Operetkowa w alei Róż to wydarzenie cykliczne, organizowane z myślą o mieszkańcach dzielnicy Nowa Huta. Orkiestra i soliści Opery Krakowskiej prezentują podczas niej najpiękniejsze utwory operowe i operetkowe.

 • Termin: 31 sierpnia
 • Miejsce: aleja Róż

Koncert zespołu Czerwono–Czarni

Legendy bigbitu w wyjątkowym koncercie.

 • Termin: 6 września, godz. 19.00
 • Miejsce: Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232

Festiwal Teatru Ludowego

Podczas festiwalu bezpłatnie prezentowane zostaną wybrane spektakle Teatru Ludowego, które miały swoje premiery w ostatnim czasie na Dużej Scenie i Scenie Stolarnia: „Tożsamość Wila” w reż. Gabrieli Muskały, „Sekretne życie Friedmanów” w reż. Marcina Wierzchowskiego, „Zmowa milczenia” w reż. Marcina Libery, „Salto w tył” w reż. Macko Prusaka oraz „Sędziowie” w reż. Małgorzaty Bogajewskiej. Więcej informacji dostępnych będzie na stronie: www.ludowy.pl

 • Termin: 13-22 września
 • Miejsce: Teatru Ludowy przy os. Teatralnym 34

„70 wersów Nowej Huty”

Projekt muzyczno-filmowy z okazji jubileuszu Nowej Huty jest realizowany w oparciu o muzykę i kulturę hip hop. Działania zakładają powstanie utworu muzycznego wraz z wideoklipem, opisującego historię i własne doświadczenia artystów hip hopowych, rodowitych nowohucian. Wpleciona w „70 wersów” opowieść wypełniona będzie ważnymi historycznymi wydarzeniami i doświadczeniem dnia codziennego mieszkańców Nowej Huty. W projekt zaangażowani będą nowohuccy artyści: zespół Proforma oraz artyści solowi Tater i Grem.

 • Termin: premiera utworu połączona z koncertem 13 września 2019 r., godz. 18.00
 • Miejsce: ARTzona Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 4

5. PKO Bieg Charytatywny

Bieg rozgrywany w 12 lokalizacjach w Polsce w jednym czasie, gdzie za przebiegnięcie jednego okrążenia dzieci dostają jeden posiłek. Organizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”.

 • Termin: 14 września
 • Miejsce: Stadion MOS Kraków „Wschód”, os. Szkolne 39

VIII Festiwal „Zaklęte w Dyni”

W ramach festiwalu organizowane są m.in. konkursy, gry, zabawy i akcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, warsztaty cyfrowe, dyniowe malowanie twarzy, degustacja dyniowych potraw

 • Termin: 15 września, początek godz. 11.00
 • Miejsce: Aleja Róż

5 Nowohucki Bieg Wokół Zalewu + biegi rodzinne

5 edycja Biegu Wokół Zalewu Nowohuckiego na 5 km. Organizatorem jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”,

 • Termin: 15 września
 • Miejsce: Stadion MOS Kraków „Wschód”, os. Szkolne 39

Nowohuckie melodie

Plenerowe widowisko muzyczne. Kolaż piosenek znanych i lubianych, przekazywalnych z pokolenia na pokolenie, śpiewanych w domach podczas uroczystości rodzinnych, na spotkaniach podczas pikników sąsiedzkich. W repertuarze znajdą się piosenki, które zostaną wybrane we wcześniej przeprowadzonym głosowaniu z udziałem mieszkańców Krakowa i Nowej Huty. Więcej informacji dostępnych będzie na stronie: www.ludowy.pl

 • Termin: 29 września, godz. 19.00
 • Miejsce: Duża Scena Teatru Ludowego, os. Teatralne 34 (w przypadku niepogody widowisko przeniesione zostanie do budynku teatru)

Nowa Huta. Dlaczego NIE?!

Plenerowy koncert z okazji 70-lecia Nowej Huty. Wystąpią artyści związani z Krakowem i Nową Hutą. Koncert poprowadzi Lidia Jazgar. Wydarzeniu towarzyszyć będzie kwestia na rzecz Hospicjum św. Łazarza. Więcej informacji będzie dostępnych na: www.krakownh.pl

 • Termin: 22 września, godz. 18.00
 • Miejsce: aleja Róż

Kobiety do Piór! Literatura Kobiet w Nowej Hucie

Spacer z dr Anną Grochowską w ramach projektuLiteracki Przewodnik po Nowej Hucie”.

 • Termin: 22 września, godz. 15.30
 • Miejsce: start- kopiec Wandy (ul. Ujastek Mogilski)

Sezon na Hutę

Trzecia edycja pikniku „Sezon na Hutę” organizowanego przez Teatr Ludowy.

 • Termin: 29 września, godz. 16.00
 • Miejsce: przed Teatrem Ludowym, os. Teatralne 34

Stanisław Moniuszko, „Sonety krymskie” na tenor, chór i orkiestrę

Nagranie audio w 200.rocznicę urodzin kompozytora oraz uroczysty koncert z okazji 70.lecia Nowej Huty – realizator: Fundacja Rozwoju Sztuki Sonoris. Zadanie ma na celu pierwszą rejestrację kantaty Stanisława Moniuszki „Sonety krymskie” w wersji oryginalnej. Na potrzeby projektu materiał źródłowy redaguje Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Integralną częścią projektu jest koncert promujący wydawnictwo, który planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 w kościele Arka Pana w Nowej Hucie. Koncert ten będzie wydarzeniem, które podkreśli tegoroczną, hucznie obchodzoną 200. rocznicę urodzin kompozytora, a także symbolicznie uczci jubileusz 70-lecia Nowej Huty. W realizacji projektu obok Chóru Polskiego Radia udział wezmą {OH} Orkiestra Historyczna oraz tenorsolo ( w toku ustaleń). Całość poprowadzi duński dyrygent Morten Schuldt-Jensen.

 • Termin: koncert sierpień/wrzesień 2019
 • Miejsce: koncert - kościół Matki Bożej Królowej Polski, ul. Obrońców Krzyża 1

„Zajrzyj do Huty”

W ramach wydarzenia wycieczki i spacery po Nowej Hucie, zwiedzanie niedostępnych na co dzień miejsc, gry miejskie, czyli wspólne odkrywanie nowohuckich tajemnic tej młodej, lecz bogatej w dziedzictwo historyczne, części Krakowa. W imprezę zaangażowanych jest co roku kilkadziesiąt instytucji kulturalnych, stowarzyszeń, fundacji z Nowej Huty.

 • Termin: wrzesień.

Warsztaty z Mają Dobkowską

Warsztaty dla dzieci w przedziale wiekowym 6-9 lat prowadzone przez autorkę książki „O Nowej Hucie twórczych zabaw kilka”, wydanej przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Dzieci na warsztatach poznają historię Nowej Huty – młodszej siostry Krakowa, usłyszą legendę o Wandzie, która Niemca nie chciała, spróbują udowodnić, że ogórki, bakłażany i ananasy mogą jeździć nie tylko po drogach Nowej Huty i nie tylko w czasach PRL-u. Organizator: Biblioteka Kraków przy współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

 • Termin: wrzesień

Kombinat Kultury

Dni otwarte NCK, podczas których prezentowana jest cała oferta Nowohuckiego Centrum Kultury.

 • Termin: wrzesień
 • Miejsce: Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232

„Chłopcy z Placu Broni symfonicznie”

Koncert piosenek zespołu Chłopcy z Palcu Broni w nowych aranżacjach – zagranych symfonicznie z towarzystwem orkiestry oraz chóru gospel. Obowiązują bezpłatne wejściówki. Więcej informacji dostępnych będzie na: nck.krakow.pl

 • Termin: 26 i 27 września
 • Miejsce: Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232

Jerzy Ridan – dokumentalista Nowej Huty

Retrospektywny przegląd filmowy artysty – autora ponad 60 filmów dokumentalnych. Trzydniowy przegląd będzie okazją do zaprezentowania jego filmowego dorobku w różnych odsłonach: jako współtwórcy amatorskiego ruchu filmowego, dokumentalisty Nowej Huty oraz twórcy filmów o tematyce niezwiązanej z Nową Hutą. Każdego dnia o filmach będą opowiadać zaproszeni goście – przyjaciele i współpracownicy Jerzego Ridana. Zostanie również wydana mała publikacja poświęcona reżyserowi. Szczegółowy program dostępny będzie na stronie www.kinosfinks.pl.

 • Termin: 4–6 października
 • Miejsce: Kino Studyjne SFINKS  Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 5

„O Nowej to Hucie piosenka”

Gra terenowa ukazująca najważniejsze momenty historii Nowej Huty, rozwój sztuki i kultury na jej terenie oraz wydarzenia i postacie ważne dla mieszkańców. Trasa gry oraz czekające na niej atrakcje zostaną opracowane przez mieszkańców Nowej Huty (pod okiem ekspertów animatorów i artystów). Razem z grą powstanie kompatybilna aplikacja na smartfony.

 • Termin rozgrywki: 1 października–30 listopada  (opracowanie kwiecień–październik)
 • Miejsce: teren Nowej Huty

Noc Poezji

W ramach 9 edycji Nocy Poezji przygotowany zostanie w przestrzeni miejskiej Nowej Huty multimedialny pokaz utworów poetyckich, fragmentów prozatorskich oraz zdjęć.

 • Termin 12/13 października
 • Miejsce: planowane miejsce pokazów to fasada budynku filii Biblioteki Kraków nr 48 (os. Bohaterów Września 26) lub 56 (os. Zgody 7) oraz telebim w alei Róż

6. Cracovia Półmaraton Królewski

 • Termin: 13 października

Cud mniemany. Literacka Nowa Huta

Literacki wtorek czytelników w Bibliotece Klubu Kuźnia poświęcony Nowej Hucie odkrywanej z perspektywy „Alternatywnego Przewodnika po Nowej Hucie” wydanego w 2017 roku przez Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie 

 • Miejsce: Klub Kuźnia Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, os. Złotego Wieku 14
 • Termin: październik

Basia Stępniak – Wilk – 25 lecie pracy artystycznej

W koncercie usłyszymy jubilatkę oraz artystów, z którymi współpracowała. Wystąpią m.in. Grzegorz Turnau, Marek Bałata, Lidia Jazgar, Ryszard Brączek i Teatr Loch Camelot.

 • Termin: 12 października, godz. 18.00
 • Miejsce: Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232

Międzynarodowy Memoriał im. Władysława Bajorka w zapasach

Zawody zostaną przeprowadzone w Małej Hali TAURON Areny Kraków. Planowany jest udział 50 zawodników zagranicznych i 250 krajowych.

 • Termin: 25 października
 • Miejsce: TAURON Arena Kraków

XVII Ogólnopolski Turniej Siatkówki kobiet i mężczyzn o wawelskiego Smoka

Turniej siatkówki organizowany jest od piętnastu lat, bierze w nim udział ok. 16 zawodników zagranicznych i 350 zawodników krajowych. Rozgrywki prowadzone będą w kilku obiektach sportowych. Organizator: Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

 • Termin: 26–27 października
 • Miejsce: Com-Com Zone, ul. Ptaszyckiego 6; KS Hutnik Kraków, ul. Ptaszyckiego 4; Szkoła Aspirantów PSP, os. Zgody 18; Szkoła Podstawowa 89, os. Piastów 34a; Zespół Szkół Salezjańskich, os. Piastów 34

Wystawa „Mój drugi dom. Huta im. Lenina”

Wystawa będzie okazją do refleksji nad dziejami tego szczególnie ważnego, w pewnym okresie największego w czasach PRL-u zakładu pracy w Polsce. Kombinat, kluczowa przyczyna budowy Nowej Huty, wpływa od dziesiątków lat na życie jej mieszkańców. Wystawa ma za zadanie nie tyle spojrzeć na statystki rozwoju produkcji zakładu i jego rozbudowę, ile na kombinat jako socjalistyczny zakład pracy, wraz z jego filozofią oraz przełożeniem na praktykę działania. Ekspozycja koncentrować się będzie na kombinacie jako miejscu pracy oraz na socjalnych funkcjach zakładu.

 • Termin: październik 2019–kwiecień 2020
 • Miejsce: Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E 1,

„Buntowniki” – projekt muzyczno-filmowy z okazji jubileuszu 70-lecia Nowej Huty

BUNTOWNIKI to opowieść o historii i ludziach z Nowej Huty przedstawiona wybranymi fragmentami twórczości Cypriana Kamila Norwida, do której skomponowana zostanie oryginalna muzyka. Rozpocznie się ona hołdem dla ziemi i mieszkańców terenów, na których powstała dzielnica by dalej przeprowadzić odbiorcę przez najważniejsze momenty historii Nowej Huty i Nowohucian. Do udziału i zaśpiewania utworu zostaną zaproszeni mieszkańcy Nowej Huty, którzy na potrzeby projektu stworzą specjalny rodzinny LUDOWY CHÓR Z NOWEJ HUTY.  Nagranie muzyczne zostanie zrealizowane w studio STYLOWA NOWA HUTA w ARTzonie Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida (os. Górali 4). Do utworu powstanie także wideoklip, w którym wykorzystane zostaną materiały historyczne, filmowe i fotograficzne obrazujące najważniejsze wydarzenia z dziejów Nowej Huty oraz specjalnie opracowane grafiki. Zostanie wydana płyta wraz z tekstami, krótkimi opowieściami o historii Nowej Huty oraz specjalnie przygotowanymi ilustracjami. Wydawnictwo będzie dystrybuowane bezpłatnie.

 • Termin: 19 listopada, godz. 18.00, premiera nagrania i wideoklipu
 • Miejsce: ARTzona Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 4

Uroczyste otwarcie po remoncie Filii nr 51 Biblioteki Kraków na os. Kalinowym

Dla dzieci w wieku szkolnym spotkanie autorskie z warsztatami prowadzone przez K. Maziarz i M. Zając autorkę oraz ilustratorkę książki „Trochębajki o Stanisławie Wyspiańskim” – laureatki tegorocznej edycji nagrody Żółtej Ciżemki.

 • Termin: 21 listopada, początek godz. 10.00
 • Miejsce: Os. Kalinowe 4

International Cheerleading Championships in Krakow Polish Grand Prix 2019

W wydarzeniu uczestniczy ponad 700 sportowców w różnym wieku. Mistrzostwa będą częścią Grand Prix  Polski.
 • Termin: 23 listopada
 • Miejsce: III LO w Krakowie os. Wysokie 6

Wystawa „O Nowej to Hucie…”

Wystawa fotograficzna oraz wystawa rzeźb nowohuckich drukowanych w 3d/ZADAR.PL

 • Termin: listopad
 • Miejsce: Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida

W darze Nowej Hucie

Wspólny projekt malarski nowohuckich artystek amatorek, poświęcony obchodom 70-lecia, zbiorowa wystawa malarstwa, wernisaż z koncertem.

 • Miejsce: klub Mirage Ośrodka Kultury Kraków–Nowa Huta, os. Bohaterów Września
 • Termin: listopad

Dzielnica obiecana – mity Nowej Huty w mediach i literaturze

Literacki wtorek czytelników poświęcony historii i antropologii Nowej Huty. Będzie mowa o tym, jak tworzono mit Nowej Huty w czasach PRL-u, o mitach na temat Nowej Huty, które krążą w społeczeństwie dziś, a także o tym, jak literatura nie tylko dokumentalna, ale także science fiction reinterpretuje te mity i przetwarza dla własnych celów. Poruszenie tematów historii Nowej Huty, a także terenów Nowej Huty sprzed zaistnienia dzielnicy, pociągnie za sobą również temat napięć miastem a wsią, a także między Krakowem i Nową Hutą. Dużą rolę w spotkaniu odegrają książki Adama Gryczyńskiego i zebrane w nich fotografie, za przykład wykorzystania mitu i prawdziwej historii Nowej Huty w literaturze rozrywkowej posłuży zaś książka Pawła Majki „Dzielnica obiecana”.

 • Termin: listopad
 • Miejsce: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

Turniej Piłki Nożnej dla najmłodszych organizowany przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”

 • Termin: 7 grudnia
 • Miejsce: obiekty MOS Kraków „Wschód”, os. Szkolne 39

Finał projektu i premiera publikacji „Nowa Huta w Kulturze – Kultura w Nowej Hucie”

 • Termin: 7 grudnia, godz. 16.00
 • Miejsce: Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 5

Robert Kasprzycki – koncert „ Pół wieku, Człowieku”

Koncert z okazji 50. urodzin znakomitego barda, charyzmatycznego wokalisty i krypto-standupera, którego występy łączą w sobie liryczny monsun, rockowy tajfun i huraganowy śmiech. Artyście towarzyszyć będzie „Kasprzycki Band” w składzie: Max Szelągiewicz, Krzysztof Wyrwa, Adam Zadora.

 • Termin: 8 grudnia, godz. 18.00
 • Miejsce: Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232

„Czas zatrzymany” cz. 3 i 4

Wydanie dwóch kolejnych tomów „Czasu Zatrzymanego” autorstwa Adama Gryczyńskiego poświęconych historii Nowej Huty z bogatym materiałem ikonograficznym zebranym prze autora podczas spotkań i rozmów z najstarszymi mieszkańcami dzielnicy.

 • Termin: grudzień

„Literacki przewodnik po Nowej Hucie”

„Literacki przewodnik po Nowej Hucie” Anny Grochowskiej to pozycja z zakresu wiedzy o kulturze. Wydana zostanie w formie drukowanej oraz elektronicznej do pobrania ze strony internetowej Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida. Publikacja zabierze czytelnika w podróż po miejscach znajdujących się na terenie dzisiejszej Nowej Huty. Są to zarówno przestrzenie znane, jak i nieoczywiste. Wszystkie zostały opisane przez polskich pisarzy w różnych okresach: od czasów odległych, na długo przed powstaniem tej dzielnicy Krakowa, aż po czasy współczesne. Zwiedzimy główne założenia urbanistyczne i najważniejsze obiekty, ale także wejdziemy do bloków, na klatki schodowe, niekiedy do mieszkań, na bazary, do domów handlowych. „Przewodnik” przygotowany zostanie z myślą o osobach, które chcą zwiedzić Nową Hutę w sposób inny niż dotychczas, jak również z myślą o miłośnikach literatury. W ramach promocji przewidziane spacery literackie.

 • Termin: grudzień

Festiwal Boska Komedia

Międzynarodowy Festiwal Teatralny.Program w opracowaniu.

 • Termin: grudzień
 • Miejsce: Teatr Łaźnia Nowa, os. Szkolne 25

Stanisław Tabisz – wystawa rysunku z cyklu „Jednorożec”

Wystawa rysunku Rektora ASP w Krakowie, prof. Stanisława Tabisza
 • Termin: grudzień
 • Miejsce: Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232

Sto lat, Jędrusiu!

50. urodziny Klubu Jędruś, wybudowanego w czynie społecznym przez mieszkańców Nowej Huty

 • Termin: grudzień
 • Miejsce: Klub Jędruś Ośrodka Kultury Kraków–Nowa Huta, os. Centrum A 6

Tomasz Bereźnicki

Wystawa komiksów autorstwa Tomasza Bereźnickiego

 • Termin: grudzień
 • Miejsce: Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232

Sylwester w alei Róż

Kontynuacja 3-letnich działań Krakowskiego Biura Festiwalowego i Miasta Kraków w Nowej Hucie, w ramach Sylwestra w Krakowie. Planowana potańcówka w alei Róż w namiocie. Dla mieszkańców miasta i dzielnicy zagra m.in. DJ Wasyl. Szczegółowy program w przygotowaniu.

 • Termin: 31 grudnia
 • Miejsce: aleja Róż

Finał projektu i premiera publikacji „Literacki Przewodnik po Nowej Hucie”

Spotkanie z autorką dr Anną Grochowską

 • Termin: 14 grudnia, godz. 16.00
 • Miejsce: Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 5

Już za nami:

 • 18. PZU Cracovia Maraton
 • 50 lat Mistrzejowic – wczoraj i dziś. Wystawa fotografii
 • II Ogólnopolski Mityng Integracyjny Paralekkoatletyczne Grand Prix Polski
 • X Ogólnopolski Zlot Pojazdów Moto Legendy PRL
 • XI Międzynarodowy Turniej Smoka Krakowskiego w Gimnastyce Artystycznej 
 • XVII Międzynarodowy Turniej w Szpadzie „O miecz Zerwikaptur Longinusa Podbipięty”
 • XXIX Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny KRAK
 • XXXIX Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Lajkonika
 • Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Kobiet i Mężczyzn
 • Blind Football Kraków Cup 2019
 • Blue League (mityng lekkoatletyczny)
 • Cracow Singers i Sinfonietta Cracovia – koncert upamiętniający pierwszą podróż apostolską Jana Pawła II do Polski
 • Dzień Otwarty Magistratu
 • Festiwal Navigator w Nowohuckim Centrum Kultury
 • Festiwal Tańca Współczesnego SPACER
 • Filmowe Czyżyny – kino plenerowe przed Centrum Handlowym „Czyżyny”
 • Holi Festiwal (Festiwal Kolorów)
 • „HUTA to też peryferia…”
 • Koncert dla Wojtka Bellona
 • Koncert „Dziękujemy za wolność”
 • Koncert „Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie”
 • Koncert gwiazd na łące nowohuckiej
 • Koncert z okazji 40. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Krakowie-Mogile
 • Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Huta w NCK
 • Konkurs „18. znaczy Nowa Huta”
 • Korowód nowohucki
 • Liga Czarnej Kawy
 • Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Pływaniu Niepełnosprawnych 2019
 • Mistrzostwa Polski „Sprawni razem” w pływaniu
 • Noc Cracovia Sacra
 • Noc Jazzu
 • Noc Muzeów
 • Noc Tańca
 • Noc Teatrów
 • Nowa Huta haftująca
 • „Nowa Huta” – widowisko Teatru KTO
 • Pikniki Krakowskie
 • Podróże po Nowej Hucie z Panem Dynią
 • Publikacja kwartalnika „Renowacje i Zabytki”
 • „Pyza na polskich dróżkach” – spektakl dla dzieci
 • Spotkanie „Budowniczych Nowej Huty”
 • Szachy wiosną
 • Święto wolności i solidarności (wystawa i koncert)
 • Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka
 • Warsztaty muzyczne Biblioteki Kraków
 • Wianki – Święto Muzyki
 • Wiosenny Turniej Piłki Nożnej
 • Wydanie książki „Trasa dla bobasa”
 • Wystawa „Jan Paweł II w Mogile”
 • Zapomniane zabawy podwórkowe dzieci z Nowej Huty

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Monika Jagiełło
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także