Kalendarium obchodów 70-lecia Nowej Huty

W tym roku Nowa Huta obchodzi jubileusz 70-lecia. Oto ramowy wykaz zaplanowanych wydarzeń rocznicowych. Lista będzie na bieżąco aktualizowana i uzupełniana.

Kalendarium obchodów 70-lecia Nowej Huty
Fot. Jan Graczyński

70 głosów na 70-lecie Nowej Huty

W każdy czwartek aż do końca roku na kanałach Krakowskiego Biura Festiwalowego na YouTube i Facebooku będą pojawiać się krótkie filmy opowiadające o Nowej Hucie W filmikach prezentowanych w jednorodnej szacie graficznej o „swojej Nowej Hucie” wypowiadają się nowohucianie i ci, którzy czują się związani z dzielnicą – przedstawiciele różnych pokoleń i profesji. Poznamy korzenie Nowej Huty i burzliwą historię jej budowy, a także posłuchamy osobistych wspomnień jej mieszkańców. Zobaczymy, jak się zmieniała i jaka jest współcześnie.

Ogłaszam czyn obywatelski: przeczytam 70 książek na 70 lat Nowej Huty”

Wyzwanie czytelnicze Biblioteki Kraków

Projekt oparty na stylistyce lat 50. i 60. XX w. pod hasłem „Ogłaszamy czyn obywatelski: Przeczytam 70 książek na 70 lat Nowej Huty”. Każdy, kto podejmie to wyzwanie otrzyma Kartę Czynu Obywatelskiego. Pierwszych 70 osób otrzyma drobny upominek i pakiet materiałów promocyjnych.

 • Termin: marzec-listopad
 • Miejsce: filie Biblioteki Kraków

Konkurs „18. znaczy Nowa Huta”

„18. znaczy Nowa Huta” to projekt, którego celem jest zbadanie i opisanie życia mieszkańców 18. dzielnicy Krakowa. Od pierwszych budowniczych po najnowszych mieszkańców, dla których Huta jest świadomym wyborem miejsca do życia. Od placu Centralnego po bar Meksyk. Wszystko może stać się dla nas punktem wyjścia do rozważań nad historią dzielnicy i jej współczesnym obrazem.

Wyjdź na pole, wsiądź w tramwaj i przyjedź do Huty. Opisz to, co zobaczyłeś i usłyszałeś. Zwróć uwagę na to niejednorodne, ciekawe, pełne znaczeń miejsce, a potem weź udział w otwartym naborze tekstów reporterskich, który potrwa do 21 lipca.

Jury w składzie: Renata Radłowska (dziennikarka Gazety Wyborczej, autorka książki reporterskiej „Nowohucka telenowela”), Marcin Żyła (dziennikarz, reportażysta, zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”) oraz Daniel Lis (redaktor książek reporterskich w wydawnictwie Znak), dokona wyboru dziesięciu najlepszych tekstów, które znajdą się następnie w publikacji 18. znaczy Nowa Huta. Swoją premierę będzie miała w październiku podczas 11. Festiwalu Conrada.

Zasady naboru: Teksty reporterskie powinny mieć maksymalnie dwadzieścia tysięcy znaków (licząc ze spacjami). Jedynym warunkiem co do tematyki reportażu jest jego wyraźny związek z Nową Hutą. Zachęcamy zarówno do pisania reportaży historycznych, jak i społecznych; do ukazywania ciekawych, nieznanych lub wartych przypomnienia osób lub grup ludzi, zjawisk, miejsc czy problemów, codzienności Nowej Huty i nadzwyczajnych wydarzeń, które mają lub miały miejsce w tej dzielnicy. Open call potrwa do 21 lipca. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres pisz@miastoliteratury.pl. Regulamin naboru i więcej informacji pod adresem: pisz.miastoliteratury.pl/18-znaczy-nowa-huta

„przeMieszczanie. Nowohucianin”. Wystawa w Muzeum Nowej Huty

Wystawa jest opowieścią o współczesnym nowohucianinie, mieszkańcu postindustrialnej dzielnicy Krakowa. Szczególny nacisk położono na przedstawienie trudnych lat 90. XX w., okresu transformacji ustrojowej, którego rola w procesie kształtowania współczesnej tożsamości nowohucian przez lata była marginalizowana.

Ekspozycja stanowi drugą część projektu „przeMieszczanie”, złożonego z pięciu wystaw, poruszających kwestię narracji o współczesnym mieszczaninie – mieszkańcu Krakowa. Projekt stanowi osnowę jubileuszu 120-lecia Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

 • Termin: 27 marca–13 października
 • Miejsce: Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E 1

Mycielscy – hrabiowie, przedsiębiorcy czy naukowcy? Tajemnica rozkwitu Łuczanowic

Ten projekt to okazja do przekazania młodemu pokoleniu wiedzy na temat historii Mycielskich i ich wkładu w rozwój ziem łuczanowickich poprzez różne formy aktywności spacery badawcze, warsztaty o interaktywnej i urozmaiconej formule, slajdowiska. Położenie pałacu Mycielskich w obszernej otulinie parkowej umożliwia organizację zajęć plenerowych takich jak historyczny piknik dla mieszkańców, inscenizacja historyczna czy też gra terenowa (lub quest – w  zależności od decyzji uczestników warsztatów). Projekt ma charakter partycypacyjny, zarówno projektantami, jak i organizatorami finału będą uczestnicy warsztatów.

Projekt jest finansowany przez Instytut Pileckiego w ramach programu „Niepodległa”.

 • Termin: 1 kwietnia - 31 października
 • Miejsce: dawne dobra łuczanowickie i Kraków (śladami Mycielskich)

Konkurs na filmy i memy o Nowej Hucie

Konkurs organizowany przez Bibliotekę Kraków, adresowany przede wszystkim do młodzieży i dorosłych w przedziale wiekowym 16–24 lat. Gala finałowa z prezentacją prac odbędzie się w listopadzie. Więcej informacji dostępnych będzie na www. biblioteka.krakow.pl

 • Termin: 6 maja–30 listopada

Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie

Cykl działań animacyjno-edukacyjnych. Społeczność Nowej Huty od samego początku współtworzyli twórcy kultury i sztuki. Projekt poświęcony jest ich środowiskom i inicjatywom. Podczas spacerów i prelekcji posłuchać będzie można o dziedzinach kultury i sztuki w kontekście Nowej Huty: teatrze, literaturze, filmie, fotografii, muzyce, sztukach plastycznych. Z jednej strony prezentowane będzie, jak rozwijało się w Nowej Hucie środowisko związane z daną dziedziną, a z drugiej teksty kultury, które w danej dziedzinie przedstawiają Nową Hutę. Posumowaniem będzie bezpłatna publikacja zbierająca poruszane tematy wydana w wersji drukowanej i elektronicznej, do pobrania ze strony ośrodka Kultury im. C.K. Norwida. Więcej informacji dostępnych będzie na stronie: www.okn.edu.pl

 • Termin: maj–grudzień
 • Miejsce: Ośrodek C.K. Norwida w Krakowie przy os. Górali 5 oraz przestrzeń miejska Nowej Huty

Blue League (mityng lekkoatletyczny)

Miting lekkoatletyczny, na którym rozgrywane są następujące konkurencje: 100 m, 400 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą, w którym mogą wziąć wszyscy chętni. Organizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”

 • Termin: 18 maja–17 sierpnia
 • Miejsce: Stadion MOS Kraków „Wschód”, os. Szkolne 39

Pikniki Sąsiedzkie w Centrum A

Seria pikników organizowanych przez Klub Jędruś w osiedlu Centrum A poświęconych historii Nowej Huty: kolaże, warsztaty. Organizator: Klub Jędruś Ośrodka Kultury Kraków–Nowa Huta

 • Termin: maj–wrzesień
 • Miejsce: os. Centrum A

Wykluczeni wczoraj i dziś

Młodzież z Nowej Huty napisze książkę o swojej dzielnicy, wykorzystując własne talenty i nabyte w projekcie umiejętności pisarskie. Książka ta będzie wydana i rozpowszechniona do szkół i bibliotek, wydaniu jej będzie towarzyszyć promocja i spotkania z autorami. Projekt jest skierowany do młodzieży szkolnej, która będzie się uczyć warsztatu dziennikarskiego i pisarskiego, a jednocześnie zapoznawać z historią swojej dzielnicy i realnymi sposobami pomocy wkluczania do kultury, ludzi niepełnosprawnych. Wszystkie działania odbywać się będą na terenie Nowej Huty. Projekt Fundacji Ukryte Skrzydła.

 • Termin: maj-listopad

Budowniczowie – opowieści o narodzinach miasta

Kontynuacja i poszerzenie projektu artystyczno-dokumentalnego realizowanego w 2018 w Nowej Hucie. W roku jubileuszu 70 lecia Nowej Huty zrealizowany zostanie film dokumentalny o pierwszych mieszkańcach Nowej Huty, na którym zostaną utrwalone dla przyszłych pokoleń wspomnienia osób, które pamiętają jak na ich oczach powstawała najmłodsza dzielnica Krakowa. Realizacja projektu w 2018 roku pokazała, jak ważne jest, aby zdążyć z dotarciem do mieszkańców, którzy z dnia na dzień odchodzą a wraz z nimi ich wspomnienia. Z uwagi na potrzebę zachowania lokalności i kameralności projektu film powstanie w oparciu o zaangażowanie nowohuckich artystów i specjalistów. Projekt fundacji Faktor Kultura

 • Termin: maj–grudzień

Otwórz uszy. Tu i teraz. Nowa Huta 2019

Cykl sześciu spotkań edukacyjnych (w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 5 w Krakowie) przybliżających tematykę muzyki współczesnej. W związku z obchodami 70. rocznicy powstania Nowej Huty zostaną podjęte tematy ważne dla rozwoju muzyki klasycznej w XX i XXI w, a przy tym powiązane z historią i rozwojem Nowej Huty, pod kątem przemian politycznych, społecznych, estetycznych, gospodarczych i technologicznych (m.in.: socrealizm w muzyce, muzyka industrialna, neoklasycyzm, muzyka nowych technologii). Więcej informacji na stronie www.spoldzielniamuzyczna.com

 • Termin: maj–grudzień
 • Miejsce: Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 5 w Krakowie

Rytm NOWEJ

Program wydarzeń promujących czytelnictwo w Nowej Hucie w nowopowstałej (listopad 2018) stacjonarnej księgarni NOWA w Nowej Hucie. Rytm NOWEJ to bogaty program kulturalny w skierowany zarówno do dzieci, dorosłych i seniorów. Zaplanowano m.in.: spotkania autorskie z pisarzami ilustratorami książek, minifestiwale w księgarni NOWA, czytania poezji, warsztaty rękodzielnicze, interaktywne warsztaty literacko-artystyczne, literacko-edukacyjne rozwijające kompetencje czytelnicze i kreatywność dzieci, happening i mini reportaż filmowy)

 • Termin: maj–grudzień
 • Miejsce: księgarnia Nowa, os. Zgody 7

Zobacz jak mówisz

Projekt edukacyjny Fundacji Ukryte skrzydła skierowany do młodzieży nowohuckiej umożliwiający rozwój talentów młodzieży i prezentację niezależnych inicjatyw artystycznych. W projekcie biorą udział profesjonaliści, pasjonaci kultury alternatywnej, którzy będą dzielić się swymi umiejętnościami z bliską im nowohucką młodzieżą i dziećmi. W ramach projektu zostaną utworzone zespoły pracy twórczej w następujących dziedzinach: teatr, graffiti, film, dziennikarstwo. Ten wielomiesięczny proces będzie miał dwa kulminacyjne momenty prezentacji umiejętności uczestników projektu, w czerwcu i w listopadzie/grudniu, na scenie Teatru Ludowego. Spotkania w zespołach pracy twórczej odbywać się będą w różnych miejscach na terenie Nowej Huty.

 • Termin: maj–grudzień

Wystawa „Jan Paweł II w Mogile”

Wystawa z okazji 40. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Krakowie Mogile. Ok. 40 fotografii, autorstwa m.in. Stanisława  Gawlińskiego, Kazimierza Kipiela, Tomasza Józefa Müllera, Andrzeja Wróbla, Jana Zycha, Adama Gryczyńskiego

 • Termin: 9 czerwca–5 sierpnia
 • Miejsce: Opactwo Cystersów w Mogile, ul. Klasztorna 11

Pikniki Krakowskie

Pikniki Krakowskie są inicjatywą wywodzącą się z tradycji krakowskich majówek, kiedy to mieszkańcy Krakowa oblegali parki, aby radośnie spędzać czas na powietrzu. Celem Pikników jest popularyzowanie idei wspólnoty lokalnej, propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz takiegoż stylu życia. Na terenie Nowej Huty piknikować będzie można w czerwcu w Parku Zielny Jar, Parku Żeromskiego i na Plantach Mistrzejowickich

 • Termin: 29 czerwca
 • Miejsce: Planty Mistrzejowickie

II Ogólnopolski Mityng Integracyjny Paralekkoatletyczne Grand Prix Polski

W mityngu wystartuje 300 zawodników, w tym czołowi zawodnicy pełno- i niepełnosprawni areny krajowej w lekkiej atletyce. Organizator Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha

 • Termin: 29 czerwca
 • Miejsce: stadion lekkoatletycznym przy al. Jana Pawła II 78

„HUTA to też peryferia…” 

Dwudniowa impreza plenerowa z koncertami muzycznymi, zabawą taneczną, prezentacjami multimedialnymi o historii peryferyjnych osiedli Nowej Huty, a także grą miejską i animacjami dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • Termin: 28 czerwca od godz. 18.00
 • Miejsce: Dworek Jana Matejki przy ul. Melchiora Wańkowicza 25
 • Termin: 29 czerwca godz. 15.00-18.00 gra miejska, od godz 16.00 – impreza plenerowa
 • Miejsce: błonia przy ul. Zakole na os. Kantorowice

Warsztaty muzyczne Biblioteki Kraków

Warsztaty muzyczne dla rodzin z dziećmi zorganizowane w filii Biblioteki Kraków. Do warsztatów wykorzystane zostaną piosenki o Nowej Hucie oraz teksty literackie.

 • Termin: czerwiec
 • Miejsce: nowohuckie filie Biblioteki Kraków

Wydanie książki „Trasa dla bobasa”

Biblioteka Kraków we współpracy z Fundacją „Trasa dla bobasa” opracuje i wyda publikację promującą ważne miejsca w Nowej Hucie. Z książką będzie można się udać, np. na rodzinny spacer z dziećmi po Nowej Hucie, by poznać jej historię i ważne miejsca. Publikacje będą dostępne bezpłatnie w filach bibliotecznych na terenie Nowej Huty.

 • Termin: czerwiec

Zapomniane zabawy podwórkowe dzieci z Nowej Huty

Impreza mająca przybliżyć dzieciom dawne gry podwórkowe: jak bawili się obecnie dorośli nowohucianie, gdy byli dziećmi, gdy nie było komputerów (a nawet telewizji), ale był czas na wspólne zabawy na podwórku. Organizator: Klub Herkules Ośrodka Kultury Kraków–Nowa Huta

 • Termin: czerwiec
 • Miejsce: Klub Herkules, os. Branice, ul. Tokarzewskiego 29

Bulwar(t) Sztuki

Kolejna edycja Bulwar(t)u nad Zalewem Nowohuckim z koncertami, spektaklami, projekcjami filmowymi, warsztatami i różnymi innymi projektami i aktywnościami dla mieszkańców. Szczegółowy program w opracowaniu. Organizator: Teatr Łaźnia Nowa

 • Termin: czerwiec–wrzesień
 • Miejsce: Zalew Nowohucki

Cudze chwalicie? Nową Hutę poznajcie!

Cykl spacerów i warsztatów po Nowej Hucie. Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału kulturowego społeczności, w tym senioralnej, nowohuckich dzielnic oraz osób z innych dzielnic Krakowa zainteresowanych historią i kulturą Nowej Huty, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji mieszkańców oddalonych komunikacyjne od centrum Krakowa dawnych podkrakowskich wsi, które od lat 70. XX wieku wchodzą w skład Krakowa – Branic, Chałupek, Kościelnik, Wróżenic, Wadowa, Łuczanowic i Wolicy. Plany i scenariusze  spacerów i warsztatów zostaną opracowane przez samych mieszkańców. Więcej informacji dostępnych będzie na stronie: www.przyjacielenowejhuty.pl oraz www.krakownh.pl

 • Termin: czerwiec–październik

„Nuty z Huty” – scena letnia NCK

Cykl koncertów w niedzielne popołudnia, podczas których zaprezentują się artyści posiadający nowohuckie korzenie – za sprawą miejsca urodzenia, zamieszkania czy tworzenia. Więcej informacji dostępnych będzie na: nck.krakow.pl

 • Termin: lipiec-sierpień
 • Miejsce: scena przed Nowohuckim Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232

Noc Jazzu

Kolejna edycja Nocy. Program w opracowaniu.

 • Termin: 13/14 lipca

Noc Cracovia Sacra

Kolejna edycja Nocy. Inauguracja tegorocznej Nocy Cracovia Sacra odbędzie się 14 sierpnia w Opactwie Cystersów w Mogile. Szczegółowy program w opracowaniu.

 • Termin: 14/15 sierpnia

Święto Wandy

Święto Wandy to spektakularne zakończenie lata, łączące zabawę i niezwykle lubianą przez mieszkańców atmosferę pikniku i sąsiedzkiego spotkania ze intensywnym programem kulturalnym, obejmującym, m.in. warsztaty, koncerty i spektakle. 

Szczegółowy program w opracowaniu. Organizator: Teatr Łaźnia Nowa

 • Termin: sierpień/wrzesień

Filmowe Czyżyny – kino plenerowe przed Centrum Handlowym „Czyżyny”

Centrum Handlowe „Czyżyny” organizuje pokazy filmów związanych z historią Nowej Huty.

 • Termin: 9 i 10 sierpnia, godz. 20.00
 • Miejsce: parking przed Centrum Handlowym „Czyżyny”

Cykl pikników rekreacyjno-sportowych dla przedszkolaków

Gry i zabawy na świeżym powietrzu dla przedszkolaków organizowany przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”

 • Termin: 2–13 września
 • Miejsce: Stadion MOS Kraków „Wschód”, os. Szkolne 39

IV Międzynarodowy Turniej Wawelskiego Smoka w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców

Organizator: Uczniowski Klub Sportowy Sparta Volleyball Kraków, Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie.

 • Termin: 6-8 września, oficjalne otwarcie 6 września, godz. 11.00
 • Miejsce: os. Teatralne 35

Gala Operetkowa w alei Róż

Gala Operetkowa w alei Róż to wydarzenie cykliczne, organizowane z myślą o mieszkańcach dzielnicy Nowa Huta. Orkiestra i soliści Opery Krakowskiej prezentują podczas niej najpiękniejsze utwory operowe i operetkowe.

 • Termin: 31 sierpnia
 • Miejsce: aleja Róż

Festiwal Teatru Ludowego

Podczas festiwalu bezpłatnie prezentowane zostaną wybrane spektakle Teatru Ludowego, które miały swoje premiery w ostatnim czasie na Dużej Scenie i Scenie Stolarnia: „Tożsamość Wila” w reż. Gabrieli Muskały, „Sekretne życie Friedmanów” w reż. Marcina Wierzchowskiego, „Zmowa milczenia” w reż. Marcina Libery, „Salto w tył” w reż. Macko Prusaka oraz „Sędziowie” w reż. Małgorzaty Bogajewskiej. Więcej informacji dostępnych będzie na stronie: www.ludowy.pl

 • Termin: 13-22 września
 • Miejsce: Teatru Ludowy przy os. Teatralnym 34

„70 wersów Nowej Huty”

Projekt muzyczno-filmowy z okazji jubileuszu Nowej Huty jest realizowany w oparciu o muzykę i kulturę hip hop. Działania zakładają powstanie utworu muzycznego wraz z wideoklipem, opisującego historię i własne doświadczenia artystów hip hopowych, rodowitych nowohucian. Wpleciona w „70 wersów” opowieść wypełniona będzie ważnymi historycznymi wydarzeniami i doświadczeniem dnia codziennego mieszkańców Nowej Huty. W projekt zaangażowani będą nowohuccy artyści: zespół Proforma oraz artyści solowi Tater i Grem.

 • Termin: premiera utworu połączona z koncertem 13 września 2019 r., godz. 18.00
 • Miejsce: ARTzona Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 4

5. PKO Bieg Charytatywny

Bieg rozgrywany w 12 lokalizacjach w Polsce w jednym czasie, gdzie za przebiegnięcie jednego okrążenia dzieci dostają jeden posiłek. Organizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”.

 • Termin: 14 września
 • Miejsce: Stadion MOS Kraków „Wschód”, os. Szkolne 39

5 Nowohucki Bieg Wokół Zalewu + biegi rodzinne

5 edycja Biegu Wokół Zalewu Nowohuckiego na 5 km. Organizatorem jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”,

 • Termin: 15 września
 • Miejsce: Stadion MOS Kraków „Wschód”, os. Szkolne 39

Nowohuckie melodie

Plenerowe widowisko muzyczne. Kolaż piosenek znanych i lubianych, przekazywalnych z pokolenia na pokolenie, śpiewanych w domach podczas uroczystości rodzinnych, na spotkaniach podczas pikników sąsiedzkich. W repertuarze znajdą się piosenki, które zostaną wybrane we wcześniej przeprowadzonym głosowaniu z udziałem mieszkańców Krakowa i Nowej Huty. Więcej informacji dostępnych będzie na stronie: www.ludowy.pl

 • Termin: 21 września, początek godz. 16.00
 • Miejsce: przed budynkiem Teatru Ludowego, os. Teatralne 34 (w przypadku niepogody widowisko przeniesione zostanie do budynku teatru)

Nowa Huta. Dlaczego NIE?!

Plenerowy koncert z okazji 70-lecia Nowej Huty. Wystąpią artyści związani z Krakowem i Nową Hutą. Koncert poprowadzi Lidia Jazgar. Wydarzeniu towarzyszyć będzie kwestia na rzecz Hospicjum św. Łazarza. Więcej informacji będzie dostępnych na: www.krakownh.pl

 • Termin: 22 września, godz. 18.00
 • Miejsce: aleja Róż

Sezon na Hutę

Trzecia edycja pikniku „Sezon na Hutę” organizowanego przez Teatr Ludowy

 • Termin: wrzesień

Stanisław Moniuszko, „Sonety krymskie” na tenor, chór i orkiestrę

Nagranie audio w 200.rocznicę urodzin kompozytora oraz uroczysty koncert z okazji 70.lecia Nowej Huty – realizator: Fundacja Rozwoju Sztuki Sonoris. Zadanie ma na celu pierwszą rejestrację kantaty Stanisława Moniuszki „Sonety krymskie” w wersji oryginalnej. Na potrzeby projektu materiał źródłowy redaguje Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Integralną częścią projektu jest koncert promujący wydawnictwo, który planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 w kościele Arka Pana w Nowej Hucie. Koncert ten będzie wydarzeniem, które podkreśli tegoroczną, hucznie obchodzoną 200. rocznicę urodzin kompozytora, a także symbolicznie uczci jubileusz 70-lecia Nowej Huty. W realizacji projektu obok Chóru Polskiego Radia udział wezmą {OH} Orkiestra Historyczna oraz tenorsolo ( w toku ustaleń). Całość poprowadzi duński dyrygent Morten Schuldt-Jensen.

 • Termin: koncert sierpień/wrzesień 2019
 • Miejsce: koncert - kościół Matki Bożej Królowej Polski, ul. Obrońców Krzyża 1

„Zajrzyj do Huty”

W ramach wydarzenia wycieczki i spacery po Nowej Hucie, zwiedzanie niedostępnych na co dzień miejsc, gry miejskie, czyli wspólne odkrywanie nowohuckich tajemnic tej młodej, lecz bogatej w dziedzictwo historyczne, części Krakowa. W imprezę zaangażowanych jest co roku kilkadziesiąt instytucji kulturalnych, stowarzyszeń, fundacji z Nowej Huty.

 • Termin: wrzesień.

Warsztaty z Mają Dobkowską

Warsztaty dla dzieci w przedziale wiekowym 6-9 lat prowadzone przez autorkę książki „O Nowej Hucie twórczych zabaw kilka”, wydanej przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Dzieci na warsztatach poznają historię Nowej Huty – młodszej siostry Krakowa, usłyszą legendę o Wandzie, która Niemca nie chciała, spróbują udowodnić, że ogórki, bakłażany i ananasy mogą jeździć nie tylko po drogach Nowej Huty i nie tylko w czasach PRL-u. Organizator: Biblioteka Kraków przy współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

 • Termin: wrzesień

Kombinat Kultury

Dni otwarte NCK, podczas których prezentowana jest cała oferta Nowohuckiego Centrum Kultury.

 • Termin: wrzesień
 • Miejsce: Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232

„Chłopcy z Placu Broni symfonicznie”

Koncert piosenek zespołu Chłopcy z Palcu Broni w nowych aranżacjach – zagranych symfonicznie z towarzystwem orkiestry oraz chóru gospel. Obowiązują bezpłatne wejściówki. Więcej informacji dostępnych będzie na: nck.krakow.pl

 • Termin: 26 i 27 września
 • Miejsce: Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232

Jerzy Ridan – dokumentalista Nowej Huty

Retrospektywny przegląd filmowy artysty – autora ponad 60 filmów dokumentalnych. Trzydniowy przegląd będzie okazją do zaprezentowania jego filmowego dorobku w różnych odsłonach: jako współtwórcy amatorskiego ruchu filmowego, dokumentalisty Nowej Huty oraz twórcy filmów o tematyce niezwiązanej z Nową Hutą. Każdego dnia o filmach będą opowiadać zaproszeni goście – przyjaciele i współpracownicy Jerzego Ridana. Zostanie również wydana mała publikacja poświęcona reżyserowi. Szczegółowy program dostępny będzie na stronie www.kinosfinks.pl.

 • Termin: 4–6 października
 • Miejsce: Kino Studyjne SFINKS  Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 5

„O Nowej to Hucie piosenka”

Gra terenowa ukazująca najważniejsze momenty historii Nowej Huty, rozwój sztuki i kultury na jej terenie oraz wydarzenia i postacie ważne dla mieszkańców. Trasa gry oraz czekające na niej atrakcje zostaną opracowane przez mieszkańców Nowej Huty (pod okiem ekspertów animatorów i artystów). Razem z grą powstanie kompatybilna aplikacja na smartfony.

 • Termin rozgrywki: 1 października–30 listopada  (opracowanie kwiecień–październik)
 • Miejsce: teren Nowej Huty

Noc Poezji

W ramach 9 edycji Nocy Poezji przygotowany zostanie w przestrzeni miejskiej Nowej Huty multimedialny pokaz utworów poetyckich, fragmentów prozatorskich oraz zdjęć.

 • Termin 12/13 października
 • Miejsce: planowane miejsce pokazów to fasada budynku filii Biblioteki Kraków nr 48 (os. Bohaterów Września 26) lub 56 (os. Zgody 7) oraz telebim w alei Róż

6. Cracovia Półmaraton Królewski

 • Termin: 13 października

Cud mniemany. Literacka Nowa Huta

Literacki wtorek czytelników w Bibliotece Klubu Kuźnia poświęcony Nowej Hucie odkrywanej z perspektywy „Alternatywnego Przewodnika po Nowej Hucie” wydanego w 2017 roku przez Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie 

 • Miejsce: Klub Kuźnia Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, os. Złotego Wieku 14
 • Termin: październik

Międzynarodowy Memoriał im. Władysława Bajorka w zapasach

Zawody zostaną przeprowadzone w Małej Hali TAURON Areny Kraków. Planowany jest udział 50 zawodników zagranicznych i 250 krajowych.

 • Termin: 25 października
 • Miejsce: TAURON Arena Kraków

XVII Ogólnopolski Turniej Siatkówki kobiet i mężczyzn o wawelskiego Smoka

Turniej siatkówki organizowany jest od piętnastu lat, bierze w nim udział ok. 16 zawodników zagranicznych i 350 zawodników krajowych. Rozgrywki prowadzone będą w kilku obiektach sportowych. Organizator: Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

 • Termin: 26–27 października
 • Miejsce: Com-Com Zone, ul. Ptaszyckiego 6; KS Hutnik Kraków, ul. Ptaszyckiego 4; Szkoła Aspirantów PSP, os. Zgody 18; Szkoła Podstawowa 89, os. Piastów 34a; Zespół Szkół Salezjańskich, os. Piastów 34

Wystawa „Mój drugi dom. Huta im. Lenina”

Wystawa będzie okazją do refleksji nad dziejami tego szczególnie ważnego, w pewnym okresie największego w czasach PRL-u zakładu pracy w Polsce. Kombinat, kluczowa przyczyna budowy Nowej Huty, wpływa od dziesiątków lat na życie jej mieszkańców. Wystawa ma za zadanie nie tyle spojrzeć na statystki rozwoju produkcji zakładu i jego rozbudowę, ile na kombinat jako socjalistyczny zakład pracy, wraz z jego filozofią oraz przełożeniem na praktykę działania. Ekspozycja koncentrować się będzie na kombinacie jako miejscu pracy oraz na socjalnych funkcjach zakładu.

 • Termin: październik 2019–kwiecień 2020
 • Miejsce: Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E 1,

„Buntowniki” – projekt muzyczno-filmowy z okazji jubileuszu 70-lecia Nowej Huty

BUNTOWNIKI to opowieść o historii i ludziach z Nowej Huty przedstawiona wybranymi fragmentami twórczości Cypriana Kamila Norwida, do której skomponowana zostanie oryginalna muzyka. Rozpocznie się ona hołdem dla ziemi i mieszkańców terenów, na których powstała dzielnica by dalej przeprowadzić odbiorcę przez najważniejsze momenty historii Nowej Huty i Nowohucian. Do udziału i zaśpiewania utworu zostaną zaproszeni mieszkańcy Nowej Huty, którzy na potrzeby projektu stworzą specjalny rodzinny LUDOWY CHÓR Z NOWEJ HUTY.  Nagranie muzyczne zostanie zrealizowane w studio STYLOWA NOWA HUTA w ARTzonie Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida (os. Górali 4). Do utworu powstanie także wideoklip, w którym wykorzystane zostaną materiały historyczne, filmowe i fotograficzne obrazujące najważniejsze wydarzenia z dziejów Nowej Huty oraz specjalnie opracowane grafiki. Zostanie wydana płyta wraz z tekstami, krótkimi opowieściami o historii Nowej Huty oraz specjalnie przygotowanymi ilustracjami. Wydawnictwo będzie dystrybuowane bezpłatnie.

 • Termin: 19 listopada, godz. 18.00, premiera nagrania i wideoklipu
 • Miejsce: ARTzona Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 4

International Cheerleading Championships in Krakow Polish Grand Prix 2019

W wydarzeniu uczestniczy ponad 700 sportowców w różnym wieku. Mistrzostwa będą częścią Grand Prix  Polski.
 • Termin: 23 listopada
 • Miejsce: III LO w Krakowie os. Wysokie 6

Wystawa „O Nowej to Hucie…”

Wystawa fotograficzna oraz wystawa rzeźb nowohuckich drukowanych w 3d/ZADAR.PL

 • Termin: listopad
 • Miejsce: Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida

W darze Nowej Hucie

Wspólny projekt malarski nowohuckich artystek amatorek, poświęcony obchodom 70-lecia, zbiorowa wystawa malarstwa, wernisaż z koncertem.

 • Miejsce: klub Mirage Ośrodka Kultury Kraków–Nowa Huta, os. Bohaterów Września
 • Termin: listopad

Dzielnica obiecana – mity Nowej Huty w mediach i literaturze

Literacki wtorek czytelników poświęcony historii i antropologii Nowej Huty. Będzie mowa o tym, jak tworzono mit Nowej Huty w czasach PRL-u, o mitach na temat Nowej Huty, które krążą w społeczeństwie dziś, a także o tym, jak literatura nie tylko dokumentalna, ale także science fiction reinterpretuje te mity i przetwarza dla własnych celów. Poruszenie tematów historii Nowej Huty, a także terenów Nowej Huty sprzed zaistnienia dzielnicy, pociągnie za sobą również temat napięć miastem a wsią, a także między Krakowem i Nową Hutą. Dużą rolę w spotkaniu odegrają książki Adama Gryczyńskiego i zebrane w nich fotografie, za przykład wykorzystania mitu i prawdziwej historii Nowej Huty w literaturze rozrywkowej posłuży zaś książka Pawła Majki „Dzielnica obiecana”.

 • Termin: listopad
 • Miejsce: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

Turniej Piłki Nożnej dla najmłodszych organizowany przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”

 • Termin: 7 grudnia
 • Miejsce: obiekty MOS Kraków „Wschód”, os. Szkolne 39

„Czas zatrzymany” cz. 3 i 4

Wydanie dwóch kolejnych tomów „Czasu Zatrzymanego” autorstwa Adama Gryczyńskiego poświęconych historii Nowej Huty z bogatym materiałem ikonograficznym zebranym prze autora podczas spotkań i rozmów z najstarszymi mieszkańcami dzielnicy.

 • Termin: grudzień

„Literacki przewodnik po Nowej Hucie”

„Literacki przewodnik po Nowej Hucie” Anny Grochowskiej to pozycja z zakresu wiedzy o kulturze. Wydana zostanie w formie drukowanej oraz elektronicznej do pobrania ze strony internetowej Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida. Publikacja zabierze czytelnika w podróż po miejscach znajdujących się na terenie dzisiejszej Nowej Huty. Są to zarówno przestrzenie znane, jak i nieoczywiste. Wszystkie zostały opisane przez polskich pisarzy w różnych okresach: od czasów odległych, na długo przed powstaniem tej dzielnicy Krakowa, aż po czasy współczesne. Zwiedzimy główne założenia urbanistyczne i najważniejsze obiekty, ale także wejdziemy do bloków, na klatki schodowe, niekiedy do mieszkań, na bazary, do domów handlowych. „Przewodnik” przygotowany zostanie z myślą o osobach, które chcą zwiedzić Nową Hutę w sposób inny niż dotychczas, jak również z myślą o miłośnikach literatury. W ramach promocji przewidziane spacery literackie.

 • Termin: grudzień

Festiwal Boska Komedia

Międzynarodowy Festiwal Teatralny.Program w opracowaniu.

 • Termin: grudzień
 • Miejsce: Teatr Łaźnia Nowa, os. Szkolne 25

Stanisław Tabisz – wystawa rysunku z cyklu „Jednorożec”

Wystawa rysunku Rektora ASP w Krakowie, prof. Stanisława Tabisza
 • Termin: grudzień
 • Miejsce: Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232

Sto lat, Jędrusiu!

50. urodziny Klubu Jędruś, wybudowanego w czynie społecznym przez mieszkańców Nowej Huty

 • Termin: grudzień
 • Miejsce: Klub Jędruś Ośrodka Kultury Kraków–Nowa Huta, os. Centrum A 6

Tomasz Bereźnicki

Wystawa komiksów autorstwa Tomasza Bereźnickiego

 • Termin: grudzień
 • Miejsce: Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232

Sylwester w alei Róż

Kontynuacja 3-letnich działań Krakowskiego Biura Festiwalowego i Miasta Kraków w Nowej Hucie, w ramach Sylwestra w Krakowie. Planowana potańcówka w alei Róż w namiocie. Dla mieszkańców miasta i dzielnicy zagra m.in. DJ Wasyl. Szczegółowy program w przygotowaniu.

 • Termin: 31 grudnia
 • Miejsce: aleja Róż

Już za nami:

 • 50 lat Mistrzejowic – wczoraj i dziś. Wystawa fotografii
 • Wiosenny Turniej Piłki Nożnej
 • Nowa Huta haftująca
 • Festiwal Navigator w Nowohuckim Centrum Kultury
 • Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Huta w NCK
 • Cracow Singers i Sinfonietta Cracovia – koncert upamiętniający pierwszą podróż apostolską Jana Pawła II do Polski
 • Szachy wiosną
 • Festiwal Tańca Współczesnego SPACER
 • Mistrzostwa Polski „Sprawni razem” w pływaniu
 • XXXIX Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Lajkonika
 • 18. PZU Cracovia Maraton
 • Publikacja kwartalnika „Renowacje i Zabytki”
 • Podróże po Nowej Hucie z Panem Dynią
 • Koncert dla Wojtka Bellona
 • XXIX Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny KRAK
 • XVII Międzynarodowy Turniej w Szpadzie „O miecz Zerwikaptur Longinusa Podbipięty”
 • Noc Muzeów
 • Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Pływaniu Niepełnosprawnych 2019
 • Holi Festiwal (Festiwal Kolorów)
 • Spotkanie „Budowniczych Nowej Huty”
 • Blind Football Kraków Cup 2019 – BFK CUP 2019
 • Liga Czarnej Kawy
 • Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka
 • XI Międzynarodowy Turniej Smoka Krakowskiego w Gimnastyce Artystycznej 
 • „Pyza na polskich dróżkach” – spektakl dla dzieci
 • Koncert „Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie”
 • Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Kobiet i Mężczyzn
 • Święto wolności i solidarności (wystawa i koncert)
 • Koncert „Dziękujemy za wolność”
 • Korowód nowohucki
 • Koncert gwiazd na łące nowohuckiej
 • Koncert z okazji 40. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Krakowie-Mogile
 • Dzień Otwarty Magistratu
 • „Nowa Huta” – widowisko Teatru KTO
 • X Ogólnopolski Zlot Pojazdów Moto Legendy PRL
 • Noc Teatrów
 • Noc Tańca
 • Wianki – Święto Muzyki

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także