Zielona przestrzeń miasta

Ogrody społeczne to bardzo estetyczny wynik współpracy lokalnej. Powstają często w miejscach zaniedbanych, ale nie tylko. Są miejscem, gdzie aktywni mieszkańcy swoją energię mogą przekuć w piękny ogród. Uprawa kwiatów, warzyw czy ziół? A może tylko relaks wśród zieleni? Proszę bardzo! O tym, co się dzieje w ogrodzie społecznym, decydują jego założyciele.

Zielona przestrzeń miasta
Fot. zzm.krakow.pl

Ogrody społeczne w Europie cieszą się dużą popularnością. W Krakowie funkcjonuje ich już kilka. Skupiają ludzi ze wspólną pasją i podobną energią. Pasjonaci mogą prowadzić uprawy warzyw, kwiatów czy ziół. Ogrody są też miejscem spotkań i wydarzeń kulturalnych. A przede wszystkim są otwarte dla wszystkich mieszkańców.

- Ogrody może założyć każdy, kto będzie chciał zaangażować się w zieloną przygodę – mówi Dominik Jaśkowiec. – Stowarzyszenia, osoby fizyczne, bardzo liczymy także na organizacje senioralne. Formuła jest bardzo otwarta i atrakcyjna dla mieszkańców. Ogrody społeczne spełniają dwie podstawowe funkcje. Przede wszystkim umożliwiają obcowanie z przyrodą, czyli rekreację i wypoczynek. Bardzo ważna jest też jednak ich funkcja integracyjna, tworząca wspólnotę mieszkańców zgromadzonych wokół kawałka zielonego terenu, przestrzeni, którą mogą kształtować według własnych pomysłów i planów – dodaje przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Wesprzeć rozwój ogrodów

Potrzebę wsparcia rozwoju ogrodów społecznych w Krakowie zauważyła też Rada Miasta Krakowa. Na sesji 13 marca podjęła uchwałę wyznaczającą kierunki działania dla Prezydenta w sprawie opracowania programu rozwoju ogrodów społecznych w naszym mieście.

 – Do systematycznego rozwoju ogrodów społecznych potrzebne jest opracowanie programu standaryzującego zasady ich zakładania, prowadzenia, określającego zakres wsparcia Gminy Miejskiej Kraków oraz wskazującego potencjalne lokalizacje dla powstania nowych ogrodów – mówi Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa i autor uchwały.

Ustalić zasady działania

Zgodnie z zapisami uchwały Rada Miasta Krakowa zobowiązuje Prezydenta do przygotowania programu rozwoju ogrodów społecznych do końca roku 2019. Przedstawienie programu poprzedzić mają konsultacje społeczne. W programie natomiast powinny zostać określone zasady zakładania ogrodów społecznych, zakres i forma wsparcia przez Miasto dla osób i podmiotów inicjujących powstanie ogrodów społecznych, a także wzorcowy projekt regulaminu.

Projektodawca sugeruje Prezydentowi, by powołał zespół, w skład którego wejdą przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, właściwych miejskich jednostek organizacyjnych, dzielnic Krakowa, organizacji społecznych oraz środowiska aktywistów miejskich, w tym osób zaangażowanych w tworzenie i rozwój ogrodów społecznych. Zespół ten mógłby zagwarantować uspołecznienie procesu powstawania ogrodów społecznych i zarządzania nimi.

Przy tworzeniu ogrodów społecznych powinno się uwzględnić narzędzia partycypacji społecznej. Mowa tu o inicjatywie lokalnej i budżecie obywatelskim. Przewodniczący RMK sugeruje także, by w proces powstawania ogrodów włączone zostały dzielnice Miasta Krakowa.

Więcej zieleni

Ogrody społeczne to otwarta przestrzeń umożliwiająca realizację pasji ogrodniczych, miejsce spotkań, czasem wydarzeń kulturalnych. Mogą poprawić nie tylko estetykę osiedli, często mocno zagęszczonych, ale także stworzyć możliwość obcowania z zielenią osobom, którym w ich najbliższej okolicy jej brakuje.

dwutygodnik

 


Pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także