Komunikat archiwalny

Licealiści w roli posłów, czyli I Krakowski Parlament Młodzieży

Już 27 i 28 maja w sali obrad Rady Miasta Krakowa Urzędzie Miasta Krakowa uczniowie z pięciu krakowskich liceów będą obradować nad stworzonymi przez siebie projektami ustaw. Będzie to finał, organizowanego przez Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce i Miasto Kraków, projektu edukacyjnego, który jest symulacją obrad Sejmu RP.

Licealiści w roli posłów, czyli I Krakowski Parlament Młodzieży
Fot. materiały prasowe

Jak mówią sami organizatorzy, Krakowski Parlament Młodzieży to wyjątkowy projekt edukacyjny, który ma za zadanie przedstawić instytucję i mechanizmy demokracji poprzez aktywny udział w wykładach, warsztatach oraz finalnie – symulacji obrad parlamentarnych.

Projekt jest wieloetapowy. Uczestnicy najpierw musieli zebrać zespół liczący co najmniej 15 osób, reprezentujący jedną krakowską szkołę. Następnym etapem był test kwalifikacyjny, który wyłonił pięć najlepszych liceów. Przedstawiciele tych szkół, określając założenia polityczne oraz tworząc logo, założyli własne kluby poselskie.

Kluby poselskie KPM

Jednym z bardziej emocjonujących momentów było losowanie zagadnień społecznych. Zadaniem klubu poselskiego było przeanalizowanie danego problemu i znalezienie rozwiązania w formie projektu ustawy. Tematyka jest bardzo zróżnicowana, uczestnicy muszą zmierzyć się m.in. z takimi zagadnieniami, jak: zasadnicza służba wojskowa, anonimowość w Internecie oraz przestępstwa na tle nienawiści, rasizmu i ksenofobii. Choć uczestnicy posiadają pełnię swobody przy tworzeniu tekstu prawnego, to jednocześnie brali udział w tematycznych prelekcjach i spotkaniach prowadzonych we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Najważniejszym etapem pozostaje finał Krakowskiego Parlamentu Młodzieży, który odbędzie się w dniach 27 i 28 maja w sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych. Ta część projektu jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą przyjrzeć się obradom. W czasie dwudniowych obrad wszystkie kluby będą miały okazję dyskutować i głosować nad wcześniej opracowanymi projektami ustaw. W tym etapie uczniowie będą mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności retoryczne. Nad porządkiem obrad, jak w prawdziwym Sejmie, będzie czuwał marszałek. Kluby poselskie będą rywalizować o miano najlepszego. Jury oceni nie tylko aktywny udział w dyskusji, ale także merytoryczne przygotowanie i zgodność projektu z polskim prawem. Zwycięzcy, oprócz tytułu Najlepszego Klubu Poselskiego, otrzymają pamiątkowy puchar oraz nagrody rzeczowe.

Krakowski Parlament Młodzieży to pierwszy i jedyny projekt o takiej skali. Organizatorzy mają nadzieję, że całość okaże się świetną lekcją demokracji w praktyce, podczas której przygotowane stanowiska poddawane są konstruktywnej krytyce. Projekt to również okazja do rozwijania umiejętności pracy w zespole zadaniowym.

Więcej informacji można znaleźć na Facebooku: „Krakowski Parlament Młodzieży”, a także na stronie internetowej www.demokracjawpraktyce.pl

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także