Tramwaj Mały Płaszów-Wrobela

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących rozbudowy linii tramwajowej od pętli Mały Płaszów do rejonu ul. Feliksa Wrobela było jednym z tematów posiedzenia Komisji Infrastruktury.

Tramwaj Mały Płaszów-Wrobela
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Projekt uchwały kierunkowej w tej sprawie przedstawił jego projektodawca Artur Buszek. Argumentując konieczność podjęcia uchwały powoływał się na wniosek Rady Dzielnicy XIII Podgórze z 2015 roku w sprawie przedłużenia linii tramwajowej oraz rozpoczętą niedawno procedurę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowe Miasto”, który przewiduje, że tereny przemysłowe zostaną w dużej części przekwalifikowane na obszary mieszkaniowo-usługowe. Radny Buszek zawnioskował o pozytywną opinię dla projektu uchwały kierunkowej dotyczącej podjęcia działań w celu rozbudowy linii tramwajowej od pętli Mały Płaszów do rejonu ul. Wrobela oraz przeprowadzenia analizy dotyczącej przedłużenia linii tramwajowej do osiedla Złocień.

- Osiedle Złocień już zamieszkuje 10 tysięcy osób. Docelowo może tam mieszkać nawet 30 tysięcy. Ponadto prace nad planem Nowy Świat, a w konsekwencji przekwalifikowanie terenów przemysłowych na obszary mieszkaniowo-usługowe, przyczynią się do znacznego wzrostu zaludnienia w tamtym obszarze. Mamy rezerwę terenu w pasie drogowym od Małego Płaszowa do rejonu ul. Feliksa Wrobela, z przeznaczeniem na budowę linii tramwajowej – argumentował Artur Buszek.

Radni podkreślali, że zadanie jest w pełni uzasadnione, dopytywali o plany finansowe dotyczące tej inwestycji. Obecny na posiedzeniu Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego Łukasz Franek podkreślał, że jego jednostka nie odpowiada za inwestycje i zasugerował w tej sprawie kontakt z Zarządem Inwestycji Miejskich.

- W kontekście tego projektu uchwały powinniśmy poprosić o informację, ile linii jest planowanych do budowy w Krakowie i jaka będzie kolejność ich realizacji – mówił Przewodniczący Komisji Infrastruktury Jacek Bednarz.

Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w tej sprawie.

Komisja wydała także pozytywną opinię projektu uchwały w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Miejskiej Kraków do European Metropolitan Transport Authorities: EMTA. Jak podkreślał dyrektor Łukasz Franek, uczestnictwo Krakowa w tym stowarzyszeniu przyniesie korzyści w postaci możliwości zdobywania wiedzy opartej o doświadczenia innych europejskich miast.

Również pozytywnie został zaopiniowany projekt uchwały dotyczący ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na utrzymanie cmentarzy komunalnych w 2019 r.

Natomiast projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących pilotażowego programu ograniczenia ruchu samochodowego przed szkołami podstawowymi na wzór stosowany w Wiedniu, z powodu nieobecności referenta, odesłany został do projektodawcy.

Pokaż metkę
Autor: Małgorzta Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także