Kontrole palenisk – podejście indywidualne

- Przepisy będziemy egzekwować w sposób racjonalny, stosując indywidualne podejście. Inaczej potraktowany zostanie mieszkaniec, który już złożył wniosek, ale z przyczyn technicznych nie może się podłączyć do źródła gazu, czy prądu. Inaczej natomiast podchodzić będziemy do mieszkańca, który techniczne możliwości podłączenia ma, ale nie wykazuje zainteresowania zmianą – mówił podczas posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza dyrektor Wydziału ds. Jakości Powietrza, Jan Urbańczyk, w związku z wejściem od 1 września zakazu palenia paliwami stałymi w Krakowie.

Kontrole palenisk – podejście indywidualne
Fot. Kamila Zarembska

Nad kryteriami dotyczącymi kontroli pracował zespół powołany przez Prezydenta. Ustalił on procedury i system kontroli. Powstało kompendium wiedzy, które znalazło swoje prawne umocowanie w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa. W pracach zespołu wzięli udział przedstawiciele: m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Policji, Straży Miejskiej, czy Nadzoru Budowlanego.

W Krakowie zostało około 4 tysiące palenisk do wymiany. Radni dopytywali o powody, dla których krakowianie palenisk nie wymienili. Te są różne: jest grupa mieszkańców, która korzysta z np. dwóch rodzajów ogrzewania, inni postanowili nie wymieniać palenisk, licząc na zmianę prawa, część natomiast boryka się z problemami społecznymi i finansowymi. Jest także grupa osób, która paleniska wymienić nie może, ponieważ nieruchomości, które zamieszkują mają niewyjaśnioną sytuację prawną. Na wymianę paleniska czekają również ci, którzy wnioski o wymianę złożyli, ale technicznie nie mogą się podłączyć do np. gazu lub innego źródła zasilania.

Ponieważ powody braku wymiany palenisk często nie zależą od właścicieli, każdą kontrolę cechować będzie indywidualne podejście. Po zweryfikowaniu powodów braku wymiany paleniska Straż Miejska będzie decydować czy zastosować upomnienie, mandat czy skierować sprawę do sądu.

Miasto zorganizowało także pomoc przy wymianie palenisk. Opiera się ona na trzech filarach. Pierwszy to ustawa o pomocy społecznej. – Jeżeli Straż Miejska kontrolująca posesję będzie miała podejrzenia, że problemem jest zła sytuacja materialna, to po zgłoszeniu sprawy do dwóch tygodni pomoc społeczna pojawi się w tym miejscu – wyjaśniał Paweł Ścigalski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza.

Drugi filar to pomoc prawna. W Krakowie jest około 20 punktów prawnych, gdzie osoby mniej zamożne będą mogły uzyskać bezpłatną poradę prawną. Ostatni filar to doradcy energetyczni, czyli pomoc Krakowskiego Centrum Doradztwa Energetycznego, które funkcjonuje w Wydziale ds. Jakości Powietrza.

Przewodnicząca komisji Anna Prokop-Staszecka apelowała do przedstawicieli Prezydenta, by zintensyfikować współpracę z Urzędem Marszałkowskim. – Powietrze nie poprawi się znacznie, jeżeli gminy ościenne będą nas dalej truć. Dyrektor Urbańczyk podkreślał jednak, że z Urzędem Marszałkowskim miasto ma stałą współpracę, wynikającą ze wspólnego celu, jakim jest poprawa powietrza w całej Małopolsce.

Pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także