Komunikat archiwalny

Teatr Ludowy świętuje 70-lecie

Nowohuckie serce teatru, czyli Teatr Ludowy świętuje swoje 70-lecie istnienia. Z tej okazji, teatr przygotował dla mieszkańców Krakowa darmowe wejściówki na spektakle ze swojego repertuaru.

Teatr Ludowy świętuje 70-lecie
Fot. materiały prasowe

Z okazji obchodów 70-lecia Nowej Huty w kasach teatru rozdane zostały darmowe wejściówki na spektakle pt. „Sędziowie”, „Tożsamość Wila”, „Salto w tył”, „Sekretne życie Friedmanów”, „Zmowa milczenia”

Wybrane spektakle tworzą identyfikację programową i artystyczną Teatru Ludowego, a jednocześnie pokazują szerokie spektrum tematów, problematyki, wielości języków i estetyk teatralnych, w obrębie których Ludowy porusza się w ostatnich sezonach. Są to spektakle nagradzane, prezentowane na polskich i międzynarodowych festiwalach teatralnych. Istotą festiwalu jest, aby każdy z widzów, szczególnie ci, którzy ze względów ekonomicznych, nie są w stanie korzystać z oferty Teatru Ludowego, mieli możliwość kontaktu z Teatrem i poznania jego propozycji artystycznych, uczestniczenia w jego artystycznej jak i kulturotwórczej działalności.

Odbędzie się też „Sezon na Hutę”, czyli piknik dla mieszkańców Nowej Huty. Wydarzenie to zaplanowano na 28 września, a od godz. 16.00 na Scenie Stolarnia – wyprzedaż garażowa.

Zobaczymy też widowisko muzyczne w reżyserii Łukasza Czuja:„ Przeboje na życzenie. Koncert dla Nowej Huty”. Odbędzie się on 29 września, o godz. 19.00, na Dużej Scenie Teatru Ludowego.

Kolaż piosenek znanych i lubianych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, śpiewanych w domach podczas uroczystości rodzinnych, na spotkaniach podczas pikników sąsiedzkich. Piosenka ma wymiar uniwersalny dla każdego Polaka i z jednej strony, stanowi punkt odniesienia dla indywidualnych wyborów i doświadczeń, z drugiej, ma potencjał kulturotwórczy, a co za tym idzie integrujący i wspólnotowy. Zadanie posiada duży potencjał edukacyjny, odwołuje się do wspólnych kodów kulturowych i zbiorowej pamięci.

Projekt „Przeboje na życzenie” wyrósł z realnej potrzeby mieszkańców Nowej Huty i ich oczekiwań względem instytucji kultury - Teatru Ludowego, która na tym terenie stara się pełnić nie tylko funkcję kulturalna i artystyczną, ale również kulturotwórczą, społeczną i integrująca lokalną społeczność. Podczas realizacji naszego poprzedniego projektu „Życiorysy Nowej Huty” mieliśmy okazję poznać i wysłuchać naszych najbliższych sąsiadów- mieszkańców dzielnicy Nowa Huta i poznać ich realne potrzeby.

Celem zadania jest odwołanie się do historii muzyki rozrywkowej, a co za tym idzie do codzienności Polaków. Chcemy sięgnąć do utworów na pozór rozrywkowych, ale takich które z perspektywy czasu stają się dźwiękowym pejzażem wydarzeń historycznych, które równolegle do przełomowych wydarzeń historycznych pochłaniały uwagę Polaków, które nierzadko stały się hymnami kolejnych pokoleń Polaków. Aby mieć pewność, że w repertuarze widowiska znajdą się piosenki prawdziwie bliskie Polakom, przeprowadziliśmy głosowanie, w którym wzięli udział mieszkańcy Krakowa i Nowej Huty, i stworzyliśmy listę przebojów ostatniego stulecia, wybierając najbardziej popularne szlagiery kolejnych dekad. Koncert będzie miał charakter zdarzenia familijnego.

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

festiwal plakat

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także