Komunikat archiwalny

Prezydent Majchrowski na Forum Inwestycyjnym w Kijowie

Udział w IV Kijowskim Forum Inwestycyjnym oraz spotkanie z merem Kijowa Witalijem Kłyczko złożyły się na program krótkiej, oficjalnej wizyty w Kijowie prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, która odbyła się we wtorek, 17 września.

Prezydent Majchrowski na Forum Inwestycyjnym w Kijowie
Fot. Kijowska Miejska Administracja

Jacek Majchrowski był honorowym gościem mera Witalija Kłyczko, pod patronatem którego już po raz czwarty w Kijowie odbyło się Forum promujące ekonomiczny, inwestycyjny i geograficzny potencjał stolicy Ukrainy. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało „Kijowska aglomeracja – kreatywna destynacja”. Wydarzenie było poświęcone strategii tworzenia i rozwoju kijowskiej aglomeracji. Jego uczestnikami byli tradycyjnie zagraniczni i ukraińscy inwestorzy, samorządowcy, przedstawiciele władz państwowych, biznesu, sektora przemysłów kreatywnych i technologii IT. Uczestnicy Forum omówili potencjał inwestycyjny stolicy Ukrainy i – ogólnie - ziemi Kijowskiej, a także starali się wypracować rekomendacje dla przekształcenia dotychczasowej kijowskiej aglomeracji w nowoczesną metropolię z prawdziwego zdarzenia – miejsce przyjazne dla inwestorów, turystów, przedsiębiorców i mieszkańców.

Prezydent Jacek Majchrowski był głównym mówcą podczas panelu tematycznego poświęconego wielkoformatowym wydarzeniom sportowym i kulturalnym jako „katalizatorom” rozwoju dużych miast. Podczas sesji, prezydent Majchrowski opowiedział o organizowanych w Krakowie festiwalach, kluczowych dla przemysłu kreatywnego i przemysłu spotkań inwestycjach, takich jak TAURON Arena Kraków, czy Centrum Kongresowe ICE Kraków – jak również o negatywnych skutkach zjawiska „overturism”.

– W związku z ogólnoświatową tendencją, którą jest wzrost popularności miejskiej turystyki eventowej, kijowska aglomeracja dysponuje potencjałem do tego, aby stać się jednym z centrów Europy w zakresie organizacji różnorodnych wydarzeń festiwalowych, artystycznych, ekonomicznych czy gastronomicznych. Naszym celem jest stworzenie marki Greater Kyiv, na wzór rozpoznawalnej już na świecie marki Greater London – mówił podczas otwarcia Forum mer Witalij Kłyczko.

Prezydent Majchrowski wziął udział w konferencji prasowej. Podczas indywidualnego spotkania, włodarze Kijowa i Krakowa rozmawiali o konieczności kontynuowania współpracy miast, aktualnych wyzwaniach i problemach miast oraz ich osiągnięciach. Kijów nie może w pełni rozwinąć swojego potencjału bez obiektów koncertowych i konferencyjnych na wzór TAURON Areny Kraków, czy Centrum Kongresowego ICE Kraków. Stolica Ukrainy może się jednak poszczycić nowoczesnym systemem monitoringu, dzięki któremu przestępczość w mieście spadła dwukrotnie, a jego mieszkańcy czują się bezpiecznie. Prezydent Majchrowski zaprosił także mera Kijowa do złożenia wizyty w Krakowie.

Pokaż metkę
Autor: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także