Komunikat archiwalny

Ujarzmić stacje bazowe

Czy pole elektromagnetyczne wytwarzane przez anteny stacji bazowych telefonii komórkowych nam zagrażają, co można zrobić, by ograniczyć ich liczbę? – nad tym radzili członkowie dwóch komisji Rady Miasta Krakowa podczas wspólnego posiedzenia.

Ujarzmić stacje bazowe
Fot. Magiczny Kraków

Radni komisji: Ekologii i Ochrony Powietrza oraz Zdrowia, Profilaktyki i Uzdrowiskowej wysłuchali wykładu Pawła Wypychowskiego z Instytutu Badań Elektromagnetycznych im. Jamesa Clerka Maxwella. Opowiedział on o wpływie pola elektromagnetycznego na zdrowie ludzi, o przeprowadzonych badaniach w tym temacie. Mówił też o obowiązujących normach prawnych oraz interesie firm telekomunikacyjnych.

W swoim przemówieniu sugerował co zrobić, żeby opanować zwiększającą się ciągle i w niekontrolowany sposób liczbę anten stacji bazowych telefonii komórkowych w naszym mieście. Proponował stworzenie mapy stacji bazowych w Krakowie; standaryzację procedury administracyjno-prawnej w Urzędach Miasta Krakowa i Małopolski przy udzielaniu pozwoleń na budowę i rozbudowę stacji bazowych; inwentaryzację istniejących stacji bazowych pod kątem pozwoleń na budowę, rejestru Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz spełnienia norm Emisji PEM (pola elektromagnetycznego); uczestnictwo i pomoc niezależnych ekspertów/instytucji przy opiniowaniu raportów o oddziaływaniu na środowisko i raportów z pomiarów przedstawionych przez operatorów telefonii komórkowej oraz wprowadzenie ankiety dotyczącej ekspozycji na PEM przy przyjęciu osób do szpitali, na wzór ankiety Austriackiej Izby Lekarskiej.

Radni przychylili się w dyskusji do tych propozycji, jednak szczegóły opracowywane będą na kolejnych posiedzeniach komisji.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Zobacz także