Kraków Bez Barier

Ruszyła X jubileuszowa edycja Konkursu Architektonicznego "Kraków bez barier" 2016 organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 listopada 2016 r.

 

Kraków Bez Barier
Fot. www.krakow.pl

Celem konkursu jest promowanie budownictwa dostępnego dla wszystkich, w tym w szczególności dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu oraz narządu wzroku, osób starszych i rodziców z wózkami.Realizacja celu odbywac się będzie poprzez: wyłonieni obiektów budowlanych oraz przestrzeni publicznych położonych w Krakowie, a także prezentacje najlepszych rozwiązań architektonicznych w mediach i Internecie.

Nagrody są przyznawane w czterech kategoriach:
1) obiekty użyteczności publicznej (m.in. urzędy, restauracje, kluby, szkoły, centra handlowe, obiekty sportowe),
2) obiekty mieszkalne (m.in. osiedla i budynki mieszkalne),
3) przestrzeń publiczna (m.in. ulice, parki, place miejskie, strefy wejściowe do obiektów),
4) obiekty i przestrzenie zabytkowe.

Regulamin konkursu - Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 2818 z dnia 25.10.2016 r.

 

Co wydarzyło się dotychczas?


Rok 2007 - I edycja Konkursu.

Rok 2008 - II edycja Konkursu.

Rok 2009 - III edycja Konkursu

Rok 2010 - IV edycja Konkursu

Rok 2011 - V edycja Konkursu

Rok 2012 - VI edycja Konkursu

Rok 2013 - VII edycja Konkursu

Rok 2014 - VIII edycja Konkursu

Rok 2015 - IX edycja Konkursu

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Podmiot publikujący: Bez barier