Badź bohaterem Krakowa! Płać podatki w naszym mieście

Czy wiesz, że na dochody Krakowa składają się między innymi dotacje, subwencje, wpływy z podatków i opłat lokalnych, spadki, darowizny, ale także część podatku dochodowego od osób fizycznych? Około 1 miliard złotych wpływa do budżetu miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W Krakowie zyski finansowe z tego tytułu stanowią ok. 25 proc. wszystkich dochodów miasta. 

Badź bohaterem Krakowa! Płać podatki w naszym mieście
Fot. Magiczny Kraków

Kwota, jaka wpływa do miejskiego budżetu w związku z rozliczaniem się przez 1 osobę z podatku PIT na terenie Krakowa, to ok. 2250 zł. Dlatego im więcej osób płaci podatki w Krakowie, tym więcej środków trafia do miejskiej kasy.

Zgodnie z prawem (w przypadku podatku PIT) miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest właściwy urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Oznacza to, że aby płacić podatki w Krakowie wcale nie trzeba być tutaj zameldowanym – wystarczy mieszkać w Krakowie.

Zobacz, co możesz zyskać!

Z podatku PIT jednej osoby można np.:

 • wyremontować 9,6 m2 chodnika
 • ustawić sześć stojaków rowerowych
 • zamontować trzy lustra drogowe
 • urządzić 173 m2 trawnika
 • posadzić 81 sztuk krzewów
 • kupić i zamontować 11 sztuk ławek z oparciem
 • kupić i zamontować trzy kosze na śmieci o pojemności 50 litrów.

Z podatku PIT większej liczby osób można np.:

 • kupić wagon nowoczesnego tramwaju = 3 636 podatników
 • zainstalować punkt monitoringu miejskiego = 36 podatników
 • zbudować plac zabaw dla dzieci = 113 podatników

Jak dokonać zmiany urzędu skarbowego?

Zmiana urzędu skarbowego jest bardzo prosta. W okresie rozliczeń podatkowych wystarczy podać w formularzu PIT krakowski adres zamieszkania oraz wskazać dane właściwego miejscowo urzędu skarbowego.

W każdej chwili można wypełnić jednostronicowy formularz ZAP-3, który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w każdym urzędzie skarbowym. Wypełnienie formularza jest proste – wystarczy podać imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, na który będą wpływać np. zwroty podatku. Wypełniony formularz ZAP-3 można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego.

Warto natomiast pamiętać, że zgodnie z prawem, w przypadku podatku PIT właściwym miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.

Jeśli na naszą prośbę rozlicza nas pracodawca, wystarczy, że poinformujemy go o zmianie adresu zamieszkania (dla celów podatkowych) na krakowski. Wtedy pracodawca wyśle nasze zeznanie do właściwego, krakowskiego urzędu skarbowego. Nie trzeba (ani pisemnie, ani osobiście) zmieniać danych w „starym” urzędzie skarbowym – urzędy same je zaktualizują.

Jak ustalić właściwy urząd skarbowy?

W Krakowie funkcjonuje sześć urzędów skarbowych. O tym, który jest właściwy dla danej osoby decyduje miejsce zamieszkania (dzielnica/ulica). Żeby to sprawdzić, wystarczy kliknąć tutaj, i skorzystać wyszukiwarki umożliwiającej przyporządkowanie miejsca zamieszkania do właściwego, krakowskiego urzędu skarbowego.

Dane teleadresowe urzędów skarbowych w Krakowie:

Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
ul. Krowoderskich Zuchów 2
31-272 Kraków
Tel.: 12 66 56 000
Fax: 12 66 56 136
E-mail: us1208@mp.mofnet.gov.pl

Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek: 7:15–18:00
wtorek–piątek: 7:15–15:15

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze
ul. Wadowicka 10
30-415 Kraków
Tel.: 12 254 70 00
Fax: 12 267 40 91
E-mail: us1210@mp.mofnet.gov.pl

Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek: 7:15–18:00 (zaświadczenia, sala obsługi)
wtorek-piątek: 7:15–15:15

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto
ul. Grodzka 65
31-001 Kraków
Tel. 12 29 38 100
Fax 12 29 38 266
E-mail: us1212@mp.mofnet.gov.pl

Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek: 7:15–18:00
wtorek–piątek: 7:15–15:15

Godziny otwarcia kasy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7:15–14:45

Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta
os. Bohaterów Września 80
31-621 Kraków
Tel.: 12 681 70 00
Fax: 12 647 92 22
Email: us1209@mp.mofnet.gov.pl

Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek–piątek: 7:30–15:30
Dyżur: poniedziałek 15:15–18:00   

Godziny otwarcia kasy urzędu:
poniedziałek–piątek: 7:15–14:00                                                      

Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik
ul. Krowoderskich Zuchów 2
31-272 Kraków
Tel.: 12 66 56 000
Fax: 12 66 56 751
E-mail: us1211@mp.mofnet.gov.pl

Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek: 7:15–18:00
wtorek–piątek: 7:15–15:15

Godziny otwarcia kasy urzędu:
poniedziałek–piątek: 7:15–14:30 

Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście
ul. Krowoderskich Zuchów 2
31-272 Kraków
Tel.: 12 66 56 000
Fax: 12 63 43 424
E-mail: us1213@mp.mofnet.gov.pl

Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek: 7:15–18:00
wtorek–piątek: 7:15–15:15

Godziny otwarcia kasy urzędu:
poniedziałek–piątek: 7:15–14:30

Pamiętaj, aby o zmianie urzędu skarbowego poinformować pracodawcę!

 

Karta Krakowska

Karta Krakowska to element polityki promocyjnej i społecznej miasta, mający na celu jego rozwój, zwiększenie dostępności do komunikacji miejskiej i dóbr kultury oraz zwiększenie dochodów miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Program „Karta Krakowska” został wprowadzony uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XCIV/2450/18, z 7 lutego 2018 r.

W ramach programu „Karta Krakowska”, stworzony zostanie system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. W pierwszej kolejności planuje się wprowadzenie 20% zniżek związanych z zakupem biletów okresowych komunikacji miejskiej, a także biletów wstępu do miejskich muzeów oraz galerii. Zniżki obowiązywać będą od 1 sierpnia 2018 r.

Do korzystania z Karty Krakowskiej uprawnione są osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) są zameldowane na pobyt stały na terenie miasta,

2) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie miasta, ze wskazaniem miasta jako miejsca swego zamieszkania, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód.

Do korzystania z Karty Krakowskiej uprawnione są także dzieci osób, o których mowa powyżej – w wieku do 18 roku życia, oraz osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – w wieku do 18 roku życia, wychowawcy oraz dyrektorzy tych placówek.

Karta będzie ważna przez okres jednego roku – licząc od dnia jej uzyskania, tj. od dnia pozytywnej weryfikacji kompletnego wniosku. Wnioski o Kartę Krakowską można składać w formie elektronicznej oraz w formie papierowej, od 1 lipca 2018 r.

Wnioski będzie można składać przez stronę internetową www.kk.krakow.pl oraz w Punktach Sprzedaży Biletów lub innych wskazanych punktach dystrybucji Karty Krakowskiej. Do wniosku należy dołączyć aktualną fotografię, opisaną imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy. Zdjęcie można również załączyć jako plik graficzny.

Osoby ubiegające się o Kartę Krakowską na podstawie PIT, w trakcie składania wniosku powinny okazać jeden z poniższych dokumentów:

 1. pierwszą stronę PIT z prezentatą urzędu skarbowego (pieczątką wpływu) lub potwierdzeniem jego złożenia,
 2. pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (UPO), w przypadku składania deklaracji podatkowej w formie elektronicznej,
 3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Spodziewając się dużego zainteresowania programem „Karta Krakowska”, zachęcamy Państwa do składania wniosków w formie elektronicznej, co pozwoli uniknąć kolejek!

Szczegółowe zasady wydawania Karty Krakowskiej będą udostępnione na stronach internetowych: www.kk.krakow.pl oraz www.krakow.pl pod koniec maja br.

 

Tagi: miasto, podatek

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA WÓJS
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA