Tag: urząd miasta

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
Jednorazowa USTAWOWA zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)
Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego
Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji
Wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków
Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego.
Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
Udzielanie ulg w spłacie zaległych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa
Udostępnianie poświadczonej kopii dokumentów geodezyjnych i kartograficznych z archiwum powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Podział nieruchomości
Ustalenie numeru porządkowego dla budynku
Zezwalanie na wyłączanie gruntów rolnych z produkcji
Wydawanie opinii plastycznych dotyczących nośników informacji wizualnej
Dokonanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (współwłaściciela, zastawu rejestrowego, GAZ, HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, EURO,VAT, PIT, CIT, BUS 100km/h)
Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z: 1. brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego 2. zmianą danych osobowych
Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia: 1. wywozu pojazdu za granicę 2. przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP 3. przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy
Wydanie wtórnika: a) prawa jazdy b) pozwolenia na kierowanie tramwajem
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa oraz powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (kat. ABC- gastronomia)
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy
Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego
Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego (nie dotyczy cudzoziemców)
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi
Dopisywanie do spisu wyborców
Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Rynku Głównym w Krakowie na organizowanie imprez i innych przedsięwzięć
Wydanie/wymiana karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego
Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca poza Rynkiem Głównym w Krakowie na organizowanie imprez i innych przedsięwzięć
Wydanie zgody na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Szczepańskiego oraz Placu Wolnica
Zarejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb Wyrejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia „Za życiem” oraz należności dłużnika alimentacyjnego
Ustalanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego
Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową i uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za samotnych.
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
Pomoc finansowa dla repatrianta na częściowe pokrycie kosztów remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego.
Przyznawanie tytułu Przyjaciel Sportu
Tagi
bieganie, przedsiębiorczość, forum, system, skarga, małżeństwo, urząd miasta, noc teatrów, samochód, alkohol, gospodarka, wybory, remonty, nauka, ekologia, internet, konkurs, targi, unia europejska, uroczystości, podziemia, kontrole, prezydencja, MPK, artyści, budowa, budżet obywatelski, porozumienie, książki, planowanie, rejestr, zaświadczenie, organizacja imprez, dowód rejestracyjny, wsparcie finansowe, gospodarka przestrzenna, projekty społeczne, inicjatywa lokalna, woda, pracodawcy, krakowska karta rodzinna, sport, muzyka, kraków, portal społecznościowy, święto, ułatwienia, Historia miasta, majchrowski, protest, transport, impreza, wawel, tradycja, parking, debata, inwestor, spotkanie, profilaktyka, smog, Grodzki Urząd Pracy, użytkowanie, żołnierz, psychologia, zamiana, odszkodowanie, Honoris Gratia, obniżka/ulga, poezja, bezdomni, zmiany, zagranica, składanie wniosków, konsultacje społeczne, plan zagospodarowania, informatyka, zieleń miejska, aktywizacja, administracja samorządowa, mieszkania, gospodarka komunalna, Rada Miasta, Ekospalarnia, edukacja, teatr, żałoba, dzieci, zdrowie, pomoc, wydarzenia sportowe , budżet, beatyfikacja, bezpieczeństwo, konferencja, studenci, schronisko dla zwierząt, atrakcje turystyczne, konkurs ofert, krakowskie noce, mapy, święta, mieszkańcy, ZIKiT, ulga, cudzoziemieniec, lokale użytkowe, prawo jazdy, reklama, procedura, pozwolenie, świadczenie pieniężne, tablica rejestracyjna, park kulturowy, TAURON Arena Kraków, krakowskie festiwale, ochrona, akcja społeczna, ubezpieczenie, wykluczenie, punkt obsługi mieszkańców, powódź, religia, utrudnienia, Zabytki Krakowa, rynek, straż miejska, policja, nieruchomości, strefa parkowania, Kazimierz, ewidencja, wyznanie, dodatek energetyczny, wjazdówki, tryb aukcji, filantrop, hipoteka, sprawy administracyjne, ehf euro 2016, ZZM, urząd pracy, terapia, drogi, zanieczyszczenie powietrza, sprzęt, czynsz, tramwaj, kultura, media, historia, film, pogoda, miasto, otwarcie, muzeum, briefing, lato, powietrze, informacje, jubileusz, wywiad, alimenty, rewitalizacja, rocznica, prawo, śmieci, cmentarz, oświadczenie, tłumaczenie, pobyt czasowy, droga wewnętrzna, sprzęt pływający, lokal, młodzież, konsultacje, park, plan miejscowy, klub sportowy, odpady, stypendium, sąd, ŚDM, samorząd, festiwal, komunikacja, rada miasta, przetarg, współpraca, portal, pogrzeb, rozwój, medal, gmina miejska kraków, przestrzeń publiczna, akcja, polityka społeczna, zarestrowanie/wyrejestrowanie, grób ziemny, działki, geodezja, dodatek, zezwolenie, decyzja, dialog, wypoczynek, szpital, utrudnienia na drogach, Bilety, ulice, wymiana, urząd stanu cywilnego, wyrok, studia, bezrobocie, bezrobotni, dom pomocy społecznej, biznes, magistrat, turystyka, urząd, sztuka, dotacja, szkoła, niepełnosprawni, infrastruktura, promocja, finanse, praca, polityka, MOPS, Nowa Huta, mieszkania komunalne, prasa, architektura, zakupy, budynek, odpis, dowód osobisty, stan cywilny, ryczałt, wypis, archiwum, pobyt stały, rekreacja, taksówki, hotelarstwo, przedszkole, Światowe Dni Młodzieży, prezydent, inwestycje, nagroda, rower, zwierzęta, rodzina, seniorzy, wojsko, wydarzenia kulturalne, sesja, podatek, koncert, aplikacja mobilna, handel, podsumowanie, środowisko, organizacje pozarządowe, opłata, ogrzewanie, zmiana, wtórnik, wymeldowanie, repatriant, postój, umorzenie, najemca