Tag: urząd miasta

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
Jednorazowa USTAWOWA zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)
Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego
Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji
Wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków
Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego.
Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
Udzielanie ulg w spłacie zaległych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa
Udostępnianie poświadczonej kopii dokumentów geodezyjnych i kartograficznych z archiwum powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Podział nieruchomości
Ustalenie numeru porządkowego dla budynku
Zezwalanie na wyłączanie gruntów rolnych z produkcji
Wydawanie opinii plastycznych dotyczących nośników informacji wizualnej
Dokonanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (współwłaściciela, zastawu rejestrowego, GAZ, HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, EURO,VAT, PIT, CIT, BUS 100km/h)
Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z: 1. brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego 2. zmianą danych osobowych
Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia: 1. wywozu pojazdu za granicę 2. przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP 3. przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy
Wydanie wtórnika: a) prawa jazdy b) pozwolenia na kierowanie tramwajem
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa oraz powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (kat. ABC- gastronomia)
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy
Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego
Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego (nie dotyczy cudzoziemców)
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi
Dopisywanie do spisu wyborców
Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Rynku Głównym w Krakowie na organizowanie imprez i innych przedsięwzięć
Wydanie/wymiana karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego
Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca poza Rynkiem Głównym w Krakowie na organizowanie imprez i innych przedsięwzięć
Wydanie zgody na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Szczepańskiego oraz Placu Wolnica
Zarejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb Wyrejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia „Za życiem” oraz należności dłużnika alimentacyjnego
Ustalanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego
Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową i uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za samotnych.
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
Pomoc finansowa dla repatrianta na częściowe pokrycie kosztów remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego.
Przyznawanie tytułu Przyjaciel Sportu
Tagi
podziemia, ekologia, kontrole, konkurs, uroczystości, MPK, nauka, przedsiębiorczość, budowa, budżet obywatelski, artyści, forum, internet, bieganie, porozumienie, książki, targi, remonty, prezydencja, noc teatrów, skarga, urząd miasta, planowanie, rejestr, dowód rejestracyjny, alkohol, samochód, zaświadczenie, wybory, organizacja imprez, małżeństwo, system, gospodarka, unia europejska, kraków, sport, święto, protest, portal społecznościowy, muzyka, transport, Historia miasta, majchrowski, impreza, wawel, ułatwienia, parking, debata, spotkanie, tradycja, projekty społeczne, smog, inwestor, profilaktyka, gospodarka przestrzenna, inicjatywa lokalna, Grodzki Urząd Pracy, pracodawcy, wsparcie finansowe, użytkowanie, żołnierz, krakowska karta rodzinna, odszkodowanie, obniżka/ulga, woda, psychologia, Honoris Gratia, zamiana, wydarzenia sportowe , budżet, edukacja, beatyfikacja, zdrowie, bezpieczeństwo, konferencja, dzieci, żałoba, teatr, pomoc, krakowskie noce, poezja, mieszkańcy, święta, atrakcje turystyczne, Rada Miasta, studenci, mapy, schronisko dla zwierząt, konsultacje społeczne, Ekospalarnia, zmiany, mieszkania, plan zagospodarowania, ulga, gospodarka komunalna, procedura, tablica rejestracyjna, składanie wniosków, prawo jazdy, reklama, pozwolenie, bezdomni, cudzoziemieniec, zagranica, informatyka, świadczenie pieniężne, aktywizacja, administracja samorządowa, lokale użytkowe, ZIKiT, zieleń miejska, konkurs ofert, utrudnienia, rynek, religia, Zabytki Krakowa, nieruchomości, strefa parkowania, straż miejska, TAURON Arena Kraków, park kulturowy, policja, Kazimierz, powódź, ewidencja, filantrop, sprawy administracyjne, ubezpieczenie, hipoteka, ochrona, dodatek energetyczny, wyznanie, wykluczenie, akcja społeczna, punkt obsługi mieszkańców, tryb aukcji, krakowskie festiwale, wjazdówki, kultura, muzeum, miasto, film, otwarcie, historia, briefing, lato, śmieci, informacje, powietrze, rocznica, tramwaj, rewitalizacja, wywiad, jubileusz, pogoda, ehf euro 2016, media, prawo, lokal, pobyt czasowy, droga wewnętrzna, drogi, urząd pracy, terapia, sprzęt pływający, alimenty, oświadczenie, zanieczyszczenie powietrza, cmentarz, ZZM, czynsz, sprzęt, tłumaczenie, samorząd, współpraca, portal, festiwal, pogrzeb, rada miasta, gmina miejska kraków, komunikacja, rozwój, akcja, przestrzeń publiczna, park, konsultacje, plan miejscowy, młodzież, ŚDM, polityka społeczna, medal, geodezja, odpady, stypendium, zezwolenie, zarestrowanie/wyrejestrowanie, sąd, decyzja, dodatek, klub sportowy, grób ziemny, działki, przetarg, biznes, turystyka, finanse, niepełnosprawni, promocja, magistrat, praca, infrastruktura, urząd, szkoła, sztuka, Nowa Huta, prasa, szpital, zakupy, dialog, architektura, utrudnienia na drogach, ulice, polityka, wypis, budynek, bezrobotni, bezrobocie, wyrok, Bilety, MOPS, archiwum, pobyt stały, dowód osobisty, wymiana, urząd stanu cywilnego, studia, odpis, mieszkania komunalne, stan cywilny, ryczałt, wypoczynek, dotacja, dom pomocy społecznej, inwestycje, prezydent, wydarzenia kulturalne, zwierzęta, sesja, środowisko, nagroda, aplikacja mobilna, seniorzy, rodzina, przedszkole, koncert, rekreacja, rower, podatek, podsumowanie, Światowe Dni Młodzieży, organizacje pozarządowe, opłata, wtórnik, taksówki, hotelarstwo, wymeldowanie, zmiana, umorzenie, wojsko, postój, repatriant, najemca, handel, ogrzewanie