Przepisy prawne

Przepisy prawne
Fot. Magiczny Kraków

 

 

Wybrane podstawowe przepisy prawne dotyczące świadczenia usług turystycznych:

 

 

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych – (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 187 z późń.zm.).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000187

-rozporządzenie  Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz.169 z póżń.zm.).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060220169

 

- ustawa o swobodzie działalności gospodarczej  (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z późń.zm.).

                                           

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000584

 

Wykaz obiektów świadczących usługi hotelarskie,  innych niż obiekty hotelarskie wpisanych do  ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

http://msip2.um.krakow.pl/nocleg/view/show/start.asp?tab=n_info&id=1

Procedura wpisu  obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim  do ewidencji  obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=PT-1

 

Przydatne adresy:

Ministerstwo Sportu I Turystyki

http://www.msport.gov.pl/

https://bip.msit.gov.pl/

 -Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce

http://www.msport.gov.pl/ewidencje-i-rejestry-turystyka

 

 

 

Urząd  Marszałkowski Województwa Małopolskiego

http://www.malopolska.pl/

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id,240560.html#page=1

Kontakt do Wydziału Turystyki i Sportu w UMWM:

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id,2286.html

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: OSKAR CHMIELECKI
Podmiot publikujący: Wydział Promocji i Turystyki