Nieprawdziwe informacje w artykule Dziennika Polskiego

Informacje zawarte w Dzienniku Polskim, autorstwa red. Piotra Tymczaka i red. Arkadiusza Maciejowskiego pt. „Wybudują drogę do uczelni prezydenta” wprowadzają czytelników w błąd.

Przedłużenie ul. Portowej wzdłuż Bulwarów Wiślanych funkcjonowało w planach rozwojowych Krakowa od ponad 20 lat. Ogłoszenie przetargu na to zadnie nie budzi więc kontrowersji, jest wynikiem zaplanowanych dla obszaru Zabłocie działań miasta. Nigdy nie było mowy o budowie w tym miejscu alejek.

Już w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa z 1994 r. przewidziano przedłużenie ul. Portowej do mostu Kotlarskiego. Powyższe zamierzenie inwestycyjne determinowane było dążeniem do uporządkowania i uzupełnienia układu komunikacyjnego w północnej części Zabłocia, jego powiązania m.in. z planowaną trasą i mostem Kotlarskim. W rozwiązaniach zrealizowanego w 2001 roku węzła łączącego most Kotlarski z układem drogowym Zabłocia przewidziane zostało połączenie w kierunku wschodnim do ul. Portowej.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że rozbudowa ul. Portowej została uwzględniona w obwiązującym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Zabłocie, przyjętym uchwałą Nr CXIII/1156/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r.

To miejsce będzie służyło mieszkańcom. Z uwagi na lokalny charakter drogi, zaprojektowana rozbudowa ulicy Portowej uwzględnia elementy tzw. uspokojenia ruchu wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Droga będzie miała charakter lokalny, nie będzie przenosiła ruchu tranzytowego.

Z poważaniem

Maciej Grzyb

Dyrektor Biura Prasowego

 

Tagi: polemika, media

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA