Ballet de Nations w Niemczech

W dniach 25-29 stycznia 2018 r. Balet Dworski Cracovia Danza wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dni Muzyki Dawnej”, która odbyła się na Uniwersytecie Muzycznym w Norymberdze. Podczas wizyty w Norymberdze Balet zaprezentował trzykrotnie spektakl Ballet de Nations, a Romana Agnel poprowadziła warsztaty tańców barokowych dla muzyków.

Ballet de Nations w Niemczech
Fot. Ilja van de Pavert

Balet Cracovia Danza wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dni Muzyki Dawnej, która odbyła się na Uniwersytecie Muzycznym w Norymberdze. W ramach wydarzenia odbył się wykład dr hab. Szymona Paczkowskiego na temat polskich tańców w kulturze Europy. W muzyce i tańcu epoki baroku elementy polskie były nie tylko obecne, ale i bardzo istotne, o czym świadczy chociażby twórczość Jana Sebastiana Bacha czy Georga Philippa Telemanna, w których dorobku znajdziemy liczne polonezy. Akcent polski znalazł się również w warsztatach tańców barokowych, które dla uczestników konferencji, głównie muzyków, poprowadziła Romana Agnel. Poznali oni nie tylko podstawowe techniki i kroki tańców dworskich, ale także nauczyli się staropolskiego poloneza, którego na zakończenie konferencji mogli zaprezentować wraz z tancerzami Cracovia Danza do muzyki wspomnianego Telemanna.

Georg Philipp Telemann w swoich suitach obrazował nie tylko kulturę Polaków, ale też innych narodów. Wiele jego utworów znalazło się w spektaklu Baletu Cracovia Danza Ballet de Nations, ukazującym w muzyczno-tanecznym kalejdoskopie XVIII-wieczną Europę. Balet zaprezentował to przedstawienie z udziałem muzyków na zakończenie konferencji, w niedzielę 28 stycznia, a także dwukrotnie w poniedziałek 29 stycznia dla mieszkańców miasta. Kilkuset widzów przyjęło oba występy z entuzjazmem; prasa także zamieściła bardzo pozytywną recenzję: wersja oryginalna i tłumaczenie z języka niemieckiego.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

pokaż metkę
Osoba publikująca: KINGA STOSZEK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie