Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 577 pasujących obiektów:
Wybitny historyk, nestor polskiej mediewistyki, prof. dr. hab. Jerzy Wyrozumski wygłosi dziś w Sali Miedzianej w Pałacu Krzysztofory wykład pt. „Początki chrystianizacji Krakowa i Polski południowej”. Wystąpienie rozpocznie się o godz. 17.15, a po nim planowana jest debata, w której udział zapowiedział m.in. ks. bp Grzegorz Ryś. Na spotkanie zapraszają Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
W czwartek, 12 stycznia w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbędzie się posiedzenie młodzieżowego sejmu – na jeden dzień uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego zamienią się w posłów w drugiej edycji projektu „Sobieski Parlament”. Młodzież podzieli się na kluby poselskie i będzie debatować m.in. o prawie adopcyjnym, dostępie do broni palnej i obniżeniu wieku wyborczego do lat 16.
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel  15:00 – Przekazanie do eksploatacji 15 autobusów midi o długości 8,5 metra, wyposażonych w silniki spełniające normę Euro 6, wyprodukowanych przez firmę Autosan sp. z o.o., pętla autobusowa Osiedle Podwawelskie Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Elżbieta Koterba  18:00 – 13. Debata Forum na Rzecz Czystego Powietrza, Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10  
Początek roku 2017 to otwarcie nowego etapu współpracy pomiędzy instytucjami kultury: Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa i Muzeum Narodowym w Krakowie. Porozumienie to otwiera nowe perspektywy rozwoju badań nad Krakowem, jego historią, sztuką i kulturą. Umowa została podpisana we wtorek, 3 stycznia w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach. W uroczystości wziął udział Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta, Andrzej Kulig.
„Sobieski Parlament” to projekt edukacyjny, który ma pokazać młodym ludziom, jak funkcjonuje sejm i powstaje prawo – na jeden dzień licealiści zamieniają się w posłów, uczestniczą w obradach i debacie, przedstawiają projekty, argumentują, polemizują. Na pomysł zorganizowania symulacji obrad Sejmu RP wpadli nauczycielka II Liceum Ogólnokształcącego im. króla Jana III Sobieskiego dr Olga Błyskal oraz uczeń tej szkoły Wojciech Firek. Pierwszy „Sobieski Parlament” obradował 8 czerwca 2016 r. Drugi zbierze się już wkrótce – 12 stycznia 2017 r. w Magistracie.
Małe licea ogólnokształcące nie zostaną zlikwidowane, gimnazja będą przekształcane w szkoły podstawowe, a uczniowie dokończą naukę w miejscu, w którym ją rozpoczęli – tak przedstawiają się główne zmiany w projekcie sieci szkół, przyjęte przez Miasto po konsultacjach przeprowadzonych przez zespół zadaniowy ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków. Podczas briefingu prasowego prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz wiceprezydent Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyna Król podsumowali zakończone konsultacje.
W piątek, 16 grudnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 18 na ul. Senatorskiej 18 odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne zespołu zadaniowego ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków. Było ono poświęcone strukturze szkół w dzielnicach XVI, XVII i XVIII.
Dzisiaj w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 18 na ul. Senatorskiej 18 odbędzie się ostatnie spotkanie konsultacyjne zespołu zadaniowego ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków. Poświęcone będzie strukturze szkół w dzielnicach XVI, XVII i XVIII.
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Katarzyna Król 11:00 – Debata „Porozmawiajmy o mieście. Przyszłość edukacji”, foyer sali Obrad 14:00 – Posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. wdrażania reformy w oświacie – Dzielnica XIV, I Liceum Ogólnokształcące, pl. Na Groblach 9 16:15 - Posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. wdrażania reformy w oświacie – Dzielnica XV, I Liceum Ogólnokształcące, pl. Na Groblach 9