Koszty przygotowania szkół do reformy edukacji – odpowiedź na artykuł news.krakow.pl

Artykuł Pani Anny Kolet-Iciek z 9 sierpnia 2017 r. „Ile Kraków zapłaci za bezkosztową reformę edukacji” (news.krakow.pl) zawiera nieścisłe informacje, przez co wprowadza czytelników w błąd.

Już ze wstępu artykułu czytelnik może odnieść wrażenie, że Kraków w związku z przygotowaniami do reformy wydał 6 milionów złotych, lokując je wyłącznie w 30 szkołach („W ponad 30 krakowskich szkołach trwają intensywne przygotowania do reformy edukacji. Remontowane są toalety, tworzone nowe sale, świetlice i pracownie. Miasto już wydało na to blisko 6 mln złotych”). Biorąc pod uwagę liczbę szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków, jest to przekaz, który ma prawo zadziwić.

W materiale będącym odpowiedzią na zadane przez Panią Redaktor pytania Wydział Edukacji UMK poinformował, że „ prace remontowe odbywają się w większości z 321 szkół i placówek”, z czego w 31 remonty te związane są z reformą. Najwyraźniej Pani Redaktor uznała, że wszelkie inne prace mające na celu przygotowanie szkół na reformę odbywają się tylko w tych właśnie 31 szkołach.

Tymczasem przygotowanie szkół to nie tylko prace remontowe. Jak zauważa Pani Redaktor, to również np. konieczność utworzenia i doposażenia  nowych pracowni przedmiotowych. I tak  do tej pory rozdysponowane na ten cel środki finansowe otrzymało: 65 szkół podstawowych, 10 gimnazjów, 12 zespołów szkół ogólnokształcących, 11 liceów ogólnokształcących, 8 zespołów szkolno-przedszkolnych, 5 zespołów szkół ogólnokształcących integracyjnych, 4 zespoły szkół specjalnych, 1 zespół szkół, 30 szkół technicznych.

W przywoływanym materiale Pani Redaktor otrzymała też m.in. następującą informację: „Jeżeli chodzi o  środki z budżetu miasta, do tej pory rozdysponowane zostały środki finansowe na doposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w łącznej wysokości 4 808 610,00 zł. Natomiast na prace remontowe prowadzone łącznie w 31 szkołach Miasto przeznaczyło do tej pory łącznie 830 700 zł.

Ta właśnie kwota, a nie „blisko 6 milionów” odnosi się do wskazanych 31 szkół.

Nadmieniam, że niezależnie od powyższego środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej przeznaczone na dofinansowanie doposażenia świetlic w gimnazjach przekształcanych w szkoły podstawowe,  dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w meble w gimnazjach przekształcanych w szkoły podstawowe oraz  dofinansowanie remontów sanitariatów w gimnazjach zostały przydzielone kolejnym 11 szkołom.

Z poważaniem
Jan Machowski
Kierownik Referatu ds. Informacji Medialnej w Biurze Prasowym UMK

Tagi: media, polemika

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA