Komunikat archiwalny

Zgoda dwóch komisji

Komisja Budżetowa oraz Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego RMK łącznie zaopiniowały 29 projektów uchwał. Pozytywną opinię komisji otrzymał projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgoda dwóch komisji
Fot. krakow.pl

Radni zaopiniowali ponad 20 druków, z których większość, bo aż 17 dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż, lub odstąpienia od żądania zwrotu części bonifikaty, czy też wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. Dodatkowo Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w 2016 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, niestanowiących jej wyłącznej własności. Jeśli projekt zostanie przyjęty podczas sesji Rady Miasta, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzyma 4 mln zł na realizację zadań związanych z remontami i pracami konserwatorskimi. Dzięki tym funduszom wyremontowane zostaną m.in.: elewacja na wielu kamienicach i kościołach w obrębie Starego Miasta, a także zostanie przeprowadzony remont konserwatorski w Arsenale Miejskim przy ul. Pijarskiej 8 (Fundacja XX. Czartoryskich). Dodatkowe fundusze zostaną przeznaczone także na cenne dzieła sztuki. Przewidziano pełną konserwację dwóch obrazów „Śmierć św. Józefa” i „Koronacja NMP” z kolekcji ss. Wizytek, pełną konserwację obrazów: „ks. Anna z Branickich Lubomirska, fundatorka klasztoru” oraz „Święty Dominik” z kolekcji Sióstr Dominikanek, jak również konserwację rzeźby „Chrystus Ukrzyżowany”, należącej do Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także