Komunikat archiwalny

Zgodni radni z komisji budżetowej

Radni zajęli się opiniowaniem projektów uchwał podczas posiedzenia Komisji Budżetowej. Niektóre z nich dotyczyły zmian w budżecie.

Zgodni radni z komisji budżetowej
Fot. Błażej Siekierka/krakow.pl

I tak komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie: zmiany uchwały nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.); w sprawie zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 710, 801, 852, 853, i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 801, 852, 853 i 926, zmian w planie wydatków w działach: 020, 600, 750, 852, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic); w sprawie zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmniejszenia planu dochodów w dziale 921, zwiększenia planu przychodów oraz zmian planu wydatków w działach: 801, 851 i 921).

Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. "Utrzymanie zbiornika retencyjnego Bieżanów na rzece Serafa w mieście Kraków"; w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego w celu współfinansowania i realizacji zadania pn. "Bieżące utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków”; w sprawie udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury: Nowohuckiemu Centrum Kultury w Krakowie oraz Capelli Cracoviensis, na realizację przedsięwzięć kulturalnych.

Również pozytywnie zaopiniowany został projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Senatorskiej nr 23 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek.

Pozytywną opinię dostały także wykaz: obejmujący lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczony do zbycia na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem (ul. Kalwaryjska 22/U001).

Jeśli chodzi o opiniowanie wniosków w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie jednego z mieszkań komisja poprosiła o dodatkowe informacje. Reszta została zaopiniowana pozytywnie.

Na koniec pozytywnie zaopiniowane zostały wnioski w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także