Komunikat archiwalny

Krakowskie festiwale ponownie docenione przez Europę!

Miłosz Festival, Misteria Paschalia, Conrad Festival i Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie to projekty nagrodzone przez Europejskie Stowarzyszenie Festiwali. Międzynarodowe nagrody EFFE AWARD przyznało jury złożone z dziewięciu cenionych ekspertów z Europy. Wśród wyróżnionych są także Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda &Anima oraz Festiwal Kultury Żydowskiej. Po przyznaniu tytułu Światowego Miasta Festiwali i Wydarzeń Kulturalnych IFEA 2016 to kolejne wyróżnienie dla Krakowa za spójną i konsekwentną politykę kulturalną. Nagrody wręczono w niemieckim Wiesbaden w czwartek, 4 maja, podczas Szczytu Festiwali Sztuki przy Europejskim Stowarzyszeniu Festiwali, który towarzyszy tegorocznej edycji Rheingau Musik Festival.

Krakowskie festiwale ponownie docenione przez Europę!
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Dziś festiwale nie są tylko wydarzeniami kulturalnymi, ale także społecznymi. Kształtują świadomość oraz gust artystyczny odbiorców. A także, co niezwykle ważne, tworzą  wspólnotę, która koncentruje się wokół określonej tematyki. W taki sposób działają festiwalowe platformy tematyczne nagrodzone przez EFFE, które dla krakowian są od wielu lat częścią rocznego cyklu uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta – mówi Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta.

– Dane liczbowe nie mogą być więc jedynym wskaźnikiem sukcesu przedsięwzięcia artystycznego. Liczy się głównie świadomość uczestniczenia w ważnym wydarzeniu o wymiarze wspólnotowym. To z kolei, w połączeniu z bezpośrednim udziałem w wydarzeniach festiwalowych, wpływa na wzrost zadowolenia z życia w Krakowie mieszkańców aktywnie uczestniczących w festiwalach oraz poczucie współudziału w tworzeniu społeczności lokalnej. W konsekwencji wpływa to na pozytywny wizerunek Miasta. I z tego jestem najbardziej dumny, gdyż Kraków od wielu lat jest uznawany za kulturalną stolicę Polski. Dodam, że okoliczność przyznania nagród aż dla czterech marek wydarzeń z naszego Miasta nakłada na nas ogromną odpowiedzialność w zakresie dzielenia się wiedzą oraz wspierania innych przedsięwzięć z całej Polski i Europy - dodaje.

4 maja w niemieckim Wiesbaden podczas Szczytu Festiwali Sztuki przy Europejskim Stowarzyszeniu Festiwali, który towarzyszy Rheingau Musik Festival, aż cztery festiwalowe platformy tematyczne otrzymały nagrody EFFE. Miłosz Festival, Misteria Paschalia, Conrad Festival i Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie to projekty, które zostały docenione za nasycanie środowiska kultury wartościami, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, mających na celu sieciowanie wydarzeń oraz podmiotów, a także promowanie różnorodności społeczno-kulturowej.

Doceniono współpracę każdej z marek festiwalowych ze środowiskiem naukowym (Forum Audiowizualne, współpraca z Centre de musique baroque de Versailles oraz uczelniami - Akademią Górniczo-Hutniczą, Akademią Muzyczną w Krakowie, Akademią Sztuk Pięknych). Podkreślono również kulturotwórczą rolę Krakowa w promowaniu i wprowadzaniu do obiegu nowych produktów, a także wspieranie mobilności artystów oraz widoczną profesjonalizację kadry menedżerów kultury. W majowym spotkaniu Europejskiego Stowarzyszenia Festiwali weźmie udział ponad 250 przedstawicieli wydarzeń z całej Europy.

Europejskie Stowarzyszenie Festiwali (EFA; ang. European Festival Assiociation) od ponad 60 lat łączy festiwale muzyczne, teatralne, taneczne oraz wydarzenia prezentujące sztukę z całego kontynentu europejskiego. Za sprawą wieloletniego zaangażowania EFA w rozwój polityk kulturalnych Europy, w 2014 roku powołano do życia program EFFE (ang. Europe for Festivals, Festivals for Europe). Jest on wynikiem wieloletniej współpracy Stowarzyszenia z Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim na polu promowania kultury. Transfer wiedzy, inwestycje w innowacje w kulturze oraz gwarancja rozwoju kulturalnego i świadomości publiczności, to główne cele działalności EFFE. Znakiem jakości przyznawanym markom festiwalowym przez EFA jest nagroda EFFE Awards, o którą co roku aplikuje kilkaset wydarzeń z kilkudziesięciu krajów. W latach 2015-2016 nagroda EFFE Awards była wspierana przez Google Cultural Institute.

 

Opinie jury na temat tematycznych platform kulturalnych:

Miłosz Festival:
Organizatorzy: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundacja Miasto Literatury

Uznany festiwal poezji, którego celem jest promocja interdyscyplinarności poezji i jej obecności w innych formach artystycznych, aby zinterpretować najważniejsze tematy współczesnego świata. Impreza poważana, dobrze promowana i prawidłowo programowana. Jest jednym z festiwali krakowskich, który spełnia wysokie wymagania literackiej publiczności i poszukuje nowych, alternatywnych dróg promowania poezji. Bardzo istotną częścią festiwalu jest sfera edukacyjna (czytanie poezji, warsztaty krytyczne, przekładoznawcze i poznawanie mniej znanych tradycji poetyckich). Ściśle związany z wszystkimi literackimi inicjatywami Krakowa, szczególnie z marką Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Misteria Paschalia:
Organizatorzy: Miasto Kraków i Krakowskie Biuro Festiwalowe

Misteria Paschalia to festiwal muzyki dawnej o ustabilizowanej pozycji. Pozycja festiwalu i poziom artystyczny potwierdza szerokie, międzynarodowe grono odbiorców oraz transmisje wydarzeń w telewizji Mezzo. Godna pochwały jest współpraca z Akademiami Muzycznymi i stworzenie studentom możliwości zaprezentowania swoich talentów na scenie podczas wybranych koncertów. Wszystkie kryteria EFFE zostały spełnione.

Conrad Festival:
Organizatorzy: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundacja Tygodnika Powszechnego

Festiwal Conrada jest największym międzynarodowym wydarzeniem literackim w Polsce. O międzynarodowym poziomie i rozpoznawalności festiwalu każdego roku, świadczy lista zaproszonych gości. Festiwal przyczynił się do zdobycia przez miasto prestiżowego tytułu Miasta Literatury UNESCO i niezmiennie doskonale wpisuje się w literacki profil i strategię Krakowa. Spośród wielu szans, jakie stwarzane są dla młodych pisarzy należy wyróżnić: rezydencje dla wschodzących talentów, wsparcie nowych publikacji oraz Nagrodę Conrada przyznawaną za literacki debiut roku.

Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie:
Organizatorzy: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i RMF Classic

Skala festiwalu, jakość prezentowanej muzyki wraz z jej dostępnością (pokazy w otwartych przestrzeniach) zaowocowały w niezwykle popularną imprezę dla różnorodnego i szerokiego grona publiczności. Doskonały program i najwyższa jakość przyciągają entuzjastów filmu i muzyki nie tylko z Polski, ale z całej Europy. Wartość dodaną festiwalu stanowią: świetna strategia budowania publiczności (wraz ze strategiczną współpracą ze szkołami) i doskonałe warsztaty obejmujące tematyką również tematy społeczne i ekologiczne. Bezbłędna świadomość i zrozumienie międzynarodowych mechanizmów zaangażowania umożliwiły zbudowanie platformy wymiany i mobilności artystów i dyrektorów festiwalowych, wspólną promocję i nawiązanie międzynarodowej współpracy.

EFFE logotyp

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także