Komunikat archiwalny

„Stradom” – jaki plan?

Od 3 do 31 października wszyscy krakowianie będą mogli zapoznać się z częścią projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stradom”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Materiały zostaną wyłożone do publicznego wglądu w Biurze Planowania Przestrzennego UMK przy ul. Sarego 4. Będą również dostępne na stronie: www.bip.krakow.pl.

„Stradom” – jaki plan?
Fot. bip.krakow.pl

Plan miejscowy „Stradom” to dokument o charakterze ochronnym, obejmujący obszar o wysokich wartościach historycznych, kulturowych, urbanistycznych i kompozycyjnych. Ten teren ma priorytetowe znaczenie dla ładu przestrzennego Krakowa i jego atrakcyjności.

Celem planu jest zachowanie wspomnianych wartości, w tym ochronę przestrzeni objętej wpisem oraz znajdującej się w strefie buforowej UNESCO. Obszar planu (wraz z innymi dzielnicami śródmiejskimi) został także uznany za pomnik historii „Kraków – historyczny zespół miasta”, którego jednym z zadań jest zachowanie układu urbanistyczno-architektonicznego śródmiejskiej części Krakowa.

Ukształtowane dzielnice śródmiejskie, jedną z których jest obszar Stradomia, skupiają nie tylko funkcje kulturalne, usługowe i administracyjne, ale przede wszystkim koncentrują publiczne życie miasta. Warunkiem funkcjonowania centrum jest jego atrakcyjna przestrzeń publiczna, a także akceptowana przez mieszkańców czytelność układu urbanistycznego oraz różnorodność i jakość programu usługowego. Właśnie te cechy ma zapewnić opracowywany plan miejscowy.

Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także