Komunikat archiwalny

Komisja o zieleni

Radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska zajęli się nie tylko planami zagospodarowania przestrzennego, ale przede wszystkim projektami uchwał kierunkowych w sprawie zieleni.

Komisja o zieleni
Fot. Katarzyna Maleta-Madejska

Pierwszy z nich zakłada ujęcie w budżecie miasta na 2018 rok środków na zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy os. Centrum E a ul. Biskupa Padniewskiego. Według radnych, którzy stworzyli ten projekt uchwały, prezydent zobowiązał się już w 2009 roku do zagospodarowania tego terenu. Obszar zielony miał powstać w ramach zadań kompensacyjnych za budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów.

Drugi projekt uchwały dotyczy również zieleni, ale w nieco innej formie. Grupa radnych wystosowała uchwalę kierunkową do prezydenta w sprawie dotyczącej inwentaryzacji i usunięcia chorego i uschniętego drzewostanu z terenu miasta. Dodatkowo radni chcą, aby co pół roku były podawane informacje na temat postępów realizacji uchwały. Referujący druk radny Adam Grelecki tłumaczył, że wniosek skierowany jest na prośby mieszkańców. – Jest to podyktowane troską o bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia, w razie anomalii pogodowych, takich jak te, które miały miejsce w województwie kujawsko-pomorskim – stwierdził Adam Grelecki. Radni pozytywnie zaopiniowali obydwa projekty uchwał.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także