Komunikat archiwalny

Stypendia, apteki, konsultacje

Przedostatnia w tym roku sesja trwała prawie 11 godzin. W tym czasie radni podjęli 29 uchwał, a 19 procedowali podczas pierwszych czytań.

Stypendia, apteki, konsultacje
Fot. Magiczny Kraków

Radni podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto. Radni przyjęli też Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustanowili również: Stypendia Twórcze Miasta Krakowa oraz rozkład godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych na lata 2018-2020 oraz pomniki przyrody na terenie miasta Krakowa. Radni przyjęli też uchwałę, autorstwa klubu radnych, w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji statutów dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic. Natomiast w pierwszych czytaniach radni dyskutowali m.in. o: przyjęciu „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030” oraz o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Tonie-Wschód”, „Tonie-Zachód” oraz „Azory – rejon ulicy Stachiewicza”.

Kolejna zwyczajna, ostatnia w tym roku sesja odbędzie się w środę, 20 grudnia.

Podsumowanie obrad

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także