Komunikat archiwalny

Nowa Huta: wyjdź na podwórko na konsultacje!

Ruszył miejski projekt „Spotkajmy się na podwórku”, mający na celu rewitalizację wnętrz kwartałów zabudowy w starej części Nowej Huty. W jego efekcie w nowohuckich podwórkach powstaną ciekawe przestrzenie integrujące lokalną społeczność. Jakich zmian chcieliby sami mieszkańcy? – na to pytanie odpowiedź przyniosą konsultacje społeczne, które trwają przez cały październik.

Nowa Huta: wyjdź na podwórko na konsultacje!
Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Najpierw odnowionych zostanie osiem podwórek – po jednym na osiedlach: Centrum A, Centrum B, Centrum D, Górali, Na Skarpie, Ogrodowym, Zgody i Zielonym. Działania będą prowadzone we współpracy z mieszkańcami – przez cały październik, podczas łącznie 16 spotkań konsultacyjnych, każdy może podzielić się swoją opinią lub pomysłem na nową przestrzeń. Dla każdego podwórka odbędą się dwa spotkania, w tym jedno w terenie.

Oto harmonogram spotkań:

 • dla osiedla Centrum A:
  - wtorek, 9 października, 17.00 - spotkanie na podwórku
  - niedziela, 28 października, 10.00 - spotkanie w klubie Jędruś
 • dla osiedla Centrum B:
  - czwartek, 11 października, 17.00 - spotkanie na podwórku
  - środa, 7 listopada, 17.00 - spotkanie w siedzibie zarządu Dzielnicy XVIII
 • dla osiedla Centrum D:
  - sobota, 13 października, 10.00 - spotkanie na podwórku
  - sobota, 27 października, 10.00 - spotkanie w klubie Zgody
 • dla osiedla Zgody:
  - sobota, 13 października, 15.00 - spotkanie na podwórku
  - sobota, 27 października, 13.00 - spotkanie w klubie Zgody
 • dla osiedla Górali:
  - poniedziałek, 15 października, 17.00 - spotkanie na podwórku
  - wtorek, 6 listopada, 17.00 - spotkanie w Ośrodku Kultury C.K. Norwida
 • dla osiedla Zielonego:
  - środa, 10 października, 17.00 - spotkanie na podwórku
  - poniedziałek, 5 listopada, 17.00 - spotkanie w Ośrodku Kultury C.K. Norwida
 • dla osiedla Ogrodowego:
  - piątek, 12 października, 17.00 - spotkanie na podwórku
  - wtorek, 23 października, 18.00 - spotkanie w klubie Wersalik
 • dla osiedla Na Skarpie:
  - poniedziałek, 8 października, 17.00 - spotkanie w podwórku
  - piątek, 26 października, 17.00 - spotkanie w Punkcie Aktywności Lokalnej MOPS (os. Na Skarpie 35)

W lipcu podpisana została umowa na dofinansowanie rewitalizacji nowohuckich podwórek, gwarantująca przyznanie dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w wysokości prawie 10 mln zł. Dzięki tym środkom przeprowadzona zostanie kompleksowa rewitalizacja przestrzeni nowohuckich podwórek – remont, modernizacja infrastruktury, wymiana małej architektury oraz odnowienie zieleni. Projekt zakłada zaangażowanie mieszkańców na każdym etapie realizacji, poczynając od konsultacji społecznych, przez warsztaty, do wspólnego stworzenia katalogu małej architektury (ujednolicenie wiat śmietnikowych, form instalacji nawiązujących do kształtu trzepaków).

Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu trzyletnim (2018–2020). Jesień 2018 roku zarezerwowano na przeprowadzenie konsultacji i warsztatów projektowych z mieszkańcami. W 2019 roku planowane jest opracowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” kompletnych dokumentacji projektowych dla wnętrz ośmiu kwartałów zabudowy – w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy opracowany w 2017 roku oraz o wyniki konsultacji i warsztatów z mieszkańcami. W 2020 roku zrealizowane zostaną roboty budowlane, w wyniku których każde z ośmiu podwórek zostanie kompleksowo zrewitalizowane i oddane do użytkowania.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także