Komunikat archiwalny

Szkoła na Złocieniu coraz bliższa

Miasto Kraków porozumiało się z parafią w Bieżanowie w sprawie zakupu działki pod budowę szkoły podstawowej – na tę inwestycję czekają mieszkańcy osiedla Złocień. List intencyjny potwierdzający wolę przeprowadzenia takiej transakcji 12 października podpisali prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie Bogdan Markiewicz. Wcześniej przychylne dla miasta stanowisko zajął arcybiskup krakowski Marek Jędraszewski.

Szkoła na Złocieniu coraz bliższa
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Złocień to osiedle, na którym intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe. Skutkuje to wzrostem liczby dzieci w okolicznych szkołach podstawowych. Z uwagi na obowiązujące przepisy oświatowe, zmniejszenie liczebności oddziałów szkolnych, a także dążenie do nauki w systemie jednozmianowym, miasto planuje wybudować na osiedlu Złocień nową szkołę podstawową.

Do tej pory przeszkodą był jednak brak gruntu pod budowę szkoły – niewielka działka miejska nie pozwalała na realizację takiego przedsięwzięcie. Miasto intensywnie szukało działek, które mogłoby pozyskać w drodze zakupu lub zamiany. Ustalono, że bezpośrednio z niewielką działką gminną sąsiadują działki będące własnością parafii pw. Narodzenia NMP. Prezydent Krakowa wystąpił więc do metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego o wyrażenie zgody na sprzedaż części działki kościelnej (nr 156/4 obręb104, jedn. ewid. Podgórze). Arcybiskup wyraził troskę o rozwój szkolnictwa i jednocześnie wskazał, że decyzja o zbyciu nieruchomości należy do zarządcy dobra kościelnego. Ostateczną decyzję podejmuje jednak metropolita krakowski.

Przychylne stanowisko arcybiskupa otworzyło drogę do dalszych rozmów – już między miastem a parafią w Bieżanowie. Odbyły się one we wrześniu, a ich zwieńczeniem jest list intencyjny podpisany 12 października. Miasto Kraków deklaruje w nim chęć zakupu, a parafia – chęć sprzedaży części działki nr 156/4. Miasto deklaruje również, że na zakupionym terenie zostanie wybudowana szkoła podstawowa dla mieszkańców osiedla Złocień.

Obecnie wykonywany jest podział geodezyjny wymienionych działek. Kolejnym krokiem będzie sporządzenie operatu szacunkowego, stanowiącego podstawę do określenia ceny zakupu działki.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także