WIOŚ wyjaśnia, jak interpretować poziomy zanieczyszczenia powietrza

Trwa sezon grzewczy. W związku z pojawiającymi się coraz częściej w mediach komunikatami o stanie jakości powietrza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie opublikował kompendium wiedzy, które ułatwi mieszkańcom i dziennikarzom interpretację przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłów zawieszonych w atmosferze.

WIOŚ wyjaśnia, jak interpretować poziomy zanieczyszczenia powietrza
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Jak przypomina WIOŚ, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r., w którym określono poziomy:

  • dla pyłu PM10 – 50 µg/m3 wartość dopuszczalna dobowa (średnia z 24 godzin) i 40 µg/mwartość dopuszczalna średnioroczna;
  • dla pyłu PM2,5 - 25 µg/mwartość dopuszczalna średnioroczna, przy czym poziom dopuszczalny został określony dla rocznego poziomu uśredniania wyników pomiarów.

Przedstawiciele mediów bardzo często błędnie odnoszą stężenia z jednej godziny do normy dobowej i w oparciu o takie porównanie wskazują na przekroczenia poziomu dopuszczalnego. Kolejnym problemem jest odniesienie stężenia z jednej godziny do normy rocznej i w oparciu o takie porównanie wskazywanie na przekroczenie poziomu dopuszczalnego.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także