Komunikat archiwalny

Branżowa konferencja o rynku pracy przewodników turystycznych

6 grudnia 2018 r. w sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Praktyczna „Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek  i animatorów czasu wolnego”, zorganizowana przez Urząd Miasta Krakowa oraz Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków. Honorowy patronat objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Konferencję otworzył zastępca prezydenta miasta Krakowa, Andrzej Kulig. Wskazał on na znaczącą rolę turystyki i usług przewodnickich dla naszego miasta, jego gospodarki i wizerunku.

Branżowa konferencja o rynku pracy przewodników turystycznych
Fot. Magiczny Kraków

Celem spotkania było zaprezentowanie badań rynku pracy przewodników turystycznych miejskich po Krakowie, wykonanych przez Małopolską Organizację Turystyczną we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa oraz badań ogólnopolskich w zakresie przewodnictwa i pilotażu prowadzonych przez AWF na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Konferencja stała się platformą do dyskusji nad uwarunkowaniami rynkowymi. Podczas pierwszej sesji zaprezentowane zostały wyniki badań nad usługami przewodnickim w Krakowie, w mieście historycznym, o unikatowych wartościach kulturowych; natomiast w trakcie drugiej sesji pokazano wyniki badań ogólnopolskich dotyczących rynku pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Sesja trzecia poświęcona była problematyce prawnej przewodnictwa i pilotażu.

Zarówno w badaniach ogólnopolskich, jak i tych wykonanych w Krakowie wykazano wysoką jakość usług przewodników turystycznych oraz pilotów w ocenach turystów i organizatorów turystyki. Zwrócono uwagę na to, że przeprowadzona deregulacja tych zawodów wpłynęła na dotychczasowy system świadczenia usług, pojawiły się usługi na zasadach ekonomii współdzielenia (free guiding), zmienił rynek szkoleń.

Istotnym problemem jest potwierdzanie – wobec braku ustawowych regulacji – posiadanych kwalifikacji przez nowych przewodników i pilotów. Na konferencji zwrócono uwagę na to, że nowe możliwości w zakresie wykonywania zawodu przewodnika i pilota wycieczek, powinna otworzyć Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Turystyki oraz Zintegrowany System Kwalifikacji, do którego można wprowadzić zarówno zderegulowane zawody, jak i nowe kwalifikacje, które pojawią się na rynku pracy.

W wystąpieniach wskazano na globalne trendy w turystyce, determinujące rynek usług przewodnickich, takie jak nietypowe formy oprowadzania i niestandardowe miejsca zwiedzania, specjalistyczne i tematyczne trasy, teatralizację turystyki. Zacierają się różnice między usługami pilota i przewodnika lokalnego, następuje łączenie tych funkcji. Internet bardzo mocno wpływa na rynek pracy wprowadzając nowe technologie komunikowania się oraz media społecznościowe. W odniesieniu do regulacji prawnych na konferencji dyskutowano o możliwościach świadczenia usług przewodnickich na europejskim wspólnym rynku pracy, sposobach potwierdzania kwalifikacji zawodowych, a także o problemach regulacji przewodnictwa wysokogórskiego.

Przeprowadzone badania dotyczące przewodnictwa i pilotażu oraz wystąpienia prelegentów potwierdziły tezę, że wobec zmieniających się potrzeb i oczekiwań turystów zmianom podlega również usługa przewodnicka. Przewodnik to nie tylko osoba udzielająca informacji o atrakcjach turystycznych, coraz częściej bowiem staje się osobą towarzyszącą. Dlatego też ważną rolę w kształtowaniu kadry turystycznej będą pełnić szkolenia wieloaspektowe, wykraczające poza tradycyjny schemat szkoleń skoncentrowanych na historii i dziedzictwie kulturowym.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA