Komunikat archiwalny

Konkurs literacki w Nowohuckim Centrum Kultury

Nowohuckie Centrum Kultury ogłasza konkurs na tekst dotyczący twórczości Zdzisława Beksińskiego. Wystarczy napisać o tym, co w twórczości mistrza inspiruje, zmusza do refleksji i zachwyca.

Konkurs literacki w Nowohuckim Centrum Kultury
Fot. materiały prasowe

Prace konkursowe mogą być w dowolnej formie literackiej. Nie powinny jednak przekraczać 4000 znaków (licząc ze spacjami), powinny być przesłane do organizatora w formie elektronicznej (język: polski lub angielski, czcionka: Times New Roman, rozmiar: 12, interlinia: 1,5) na adres: galeria@nck.krakow.pl. Termin nadsyłania prac to 31 marca.

Do wiadomości należy dołączyć formularz zgłoszeniowy zawierający tytuł tekstu, imię, nazwisko, wiek autora, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail autora, zgoda na nieodpłatne publikowanie pracy konkursowej na stronie internetowej Nowohuckiego Centrum Kultury, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku uczestnika.

Uczestnicy konkursu – w każdej z dwóch kategorii wiekowych, którym jury przyzna I miejsce, otrzymają nagrody rzeczowe – szkice autorstwa Zdzisława Beksińskiego przekazane przez współorganizatora konkursu Piotra Dmochowskiego, marszanda artysty, kolekcjonera sztuki i właściciela kolekcji jego dzieł wystawianych w autorskiej Galerii Zdzisława Beksińskiego.

Przy ocenie prac konkursowych jury będzie zwracać szczególną uwagę na oryginalność formy i walory literackie tekstów. Regulamin konkursu „Opowiedz o… Zdzisław Beksiński” dostępny na stronie internetowej: nck.krakow.pl.

Pokaż metkę
Autor: Iga Chylicka
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także