Komunikat archiwalny

Nagroda, dotacja, rezolucja

11. sesja Rady Miasta Krakowa odbędzie się 13 marca, w środę. Początek o godz. 10:00 w Sali Obrad przy Placu Wszystkich Świętych 3-4. W porządku obrad jest 51 punktów.

Nagroda, dotacja, rezolucja
Fot. Tomasz Stankiewicz / Magiczny Kraków

Radni procedować będą projekty uchwał autorstwa grup radnych w sprawie:

• udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Gdańsk na dofinansowanie organizacji obchodów 30-lecia wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 r. przez Europejskie Centrum Solidarności Projekt uchwały

• powołania „Nagrody Gdańskiej” ku pamięci Prezydenta Pawła Adamowicza, dla organizacji pozarządowych, których działania skupiają się na promowaniu postaw obywatelskich i przeciwstawianiu się mowie nienawiści Projekt uchwały

• nadania nazwy Rzeźbiarzy i Poetów bezimiennym ulicom na Krowodrzy Projekt uchwały

• ustalenia kierunków działania dla Prezydenta w zakresie zapewnienia remontu i odwodnienia ul. Łozińskiego w Krakowie Projekt uchwały

• przeprowadzenia corocznych monitoringów w miejskich szpitalach Specjalistycznych im. G. Narutowicza i im. S. Żeromskiego w celu sprawdzenia w jakim stopniu realizowane są standardy opieki okołoporodowej Projekt uchwały

Klub radnych Kraków dla Mieszkańców złożył projekt uchwały w sprawie działań zmierzających do utworzenia klastra energii z inicjatywy Gminy Miejskiej Kraków Projekt uchwały. Znalazł się on w porządku obrad sesji. Radni będą też obradować nad dwoma projektami uchwał złożonymi przez Przewodniczącego RMK: w sprawie składu Komisji Nagród Miasta Krakowa Projekt uchwały oraz w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Projekt uchwały.

W porządku obrad znalazła się też jedna rezolucja. Dotyczy ona wyeliminowania mowy nienawiści z systemu oświaty i przywrócenia należytego nadzoru nad placówkami edukacyjnymi na terenie województwa małopolskiego Projekt rezolucji.

Radni procedować też będą szereg uchwał związanych z planowaniem przestrzennym. Radni dyskutować będą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piasek” Projekt uchwały oraz „Wesoła – Zachód” Projekt uchwały. W porządku obrad znalazły się też projekty uchwał związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: „Fredry Szkoła” Projekt uchwały, „Rejon ulicy Koszykarskiej” Projekt uchwały, „Armii Krajowej – Piastowska” Projekt uchwały.

Porządek obrad

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także