Komunikat archiwalny

Pomoc dla zmieniających system grzewczy także w 2019 r.

To dobra informacja dla osób, które nie wymieniły jeszcze pieców węglowych na proekologiczne rozwiązania grzewcze. W 2018 r. najubożsi mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków mogli ubiegać się o dofinansowanie do kosztów zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne. W tym roku pomoc na ten cel będzie kontynuowana. Podczas sesji w środę, 13 marca radni podjęli uchwałę w tej sprawie.

Pomoc dla zmieniających system grzewczy także w 2019 r.
Fot. pixabay.com

Tak samo jak w roku 2018 pomoc realizowana ma być poprzez przyznawanie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Świadczenie to ma na celu wsparcie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji w pokryciu kosztów przeprowadzenia zmiany systemu ogrzewania, których nie są oni w stanie ponieść we własnym zakresie bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny, w szczególności mając na uwadze konieczność ich poniesienia w świetle przepisów uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Pomoc przyznawana będzie w drodze decyzji, a w toku postępowania administracyjnego przeprowadzany jest rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie.

Świadczenie będzie mogło zostać przyznane, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie będzie przekraczać 1402 zł netto (200 proc. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej), a w przypadku rodziny 1056 zł netto na osobę (200 proc. kryterium dochodowego rodziny).

 

Warunkiem przyznania pomocy jest skorzystanie z możliwości ubiegania się o dotację w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. O zasiłek celowy będą mogły zatem starać się zarówno osoby, które zawarły już umowę w sprawie dotacji, ale nie dokonały jeszcze rozliczenia inwestycji, jak i osoby, które dopiero zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach PONE.

W uzasadnionych przypadkach pomoc będzie mogła zostać także przyznana osobom, które nie zakwalifikują się do otrzymania dotacji w ramach PONE. Warunkiem jednak jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji (wówczas w oparciu o przyczyny odmowy uwzględnienia takiego wniosku, analizowana będzie zasadność przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów inwestycji). Warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.

W 2018 roku udzielono pomocy 32 gospodarstwom domowym. Łączna kwota udzielonej pomocy to 145 196 zł (przeciętna kwota świadczenia na gospodarstwo domowe wyniosła 4 537 zł).        

Ze szczegółowymi informacjami na temat zasad przyznawania pomocy jakie obowiązywały w 2018 r. można się zapoznać na stronie internetowej mops.krakow.pl.      

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także