Bezkolizyjny transport szynowy

Radnym z Komisji Infrastruktury przedstawiona została informacja na temat realizacji „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”. Omówił ją Łukasz Szewczyk, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Bezkolizyjny transport szynowy
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

- Już w przeprowadzonych w 2015 r. badaniach zauważony został spory wzrost podróży samochodem, przy jednoczesnym odejściu od transportu zbiorowego. A naszym priorytetem jest ograniczanie ruchu samochodowego w ścisłym centrum Krakowa – mówił radnym dyrektor Szewczyk. Warianty tego, jak miałby wyglądać bezkolizyjny transport analizuje na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa firma ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentu pozwalającego na dokładne określenie warunków realizacji szybkiego i bezkolizyjnego transportu szynowego z uwzględnieniem metra. Przygotowane zostaną szczegółowe analizy finansowe i ekonomiczne oraz przedstawione możliwości realizacyjne, opracowanie oceni również sposoby pozyskania środków finansowych na realizację przyszłych inwestycji umożliwiających rozwój systemu transportowego miasta. Zakończenie prac studyjnych zostało zaplanowane na koniec 2020 roku. Oprócz opracowania studium, poza wspomnianymi analizami również wyniki wykonanych badań geologicznych, w ramach projektu uzyskana zostanie również decyzja środowiskowa, opracowany program funkcjonalno-użytkowy oraz przygotowane zostanie ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj na realizację inwestycji w sposób i w zakresie określonym w studium.

- Wykonawca analizuje 7 wariantów tras - w tym 4 zadane przez miasto – w 7 horyzontach czasowych. W wyniku tych analiz ma przedstawić trzy rozwiązania, które będą przez miasto analizowane, by wybrać jedno z nich – mówił dyr. Łukasz Szewczyk. Szczegóły opracowywanego studium mają być znane w najbliższych dniach.

Radny Łukasz Sęk prosił, by w związku z informacją w sprawie kolejnego przesunięcia terminu remontu ulicy Kocmyrzowskiej na kolejne posiedzenie komisji wprowadzić punkt z informacją w tej sprawie i zaprosić wykonawcę oraz przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Pokaż metkę
Autor: (MB)
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także