Skonsultować dalsze poszerzanie strefy

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec złożył projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie poszerzenia strefy płatnego parkowania. Poszerzenie dotyczyłoby obszarów Dzielnicy II Grzegórzki oraz Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

Skonsultować dalsze poszerzanie strefy
Fot. Jan Graczyński

W Dzielnicy II Grzegórzki konsultacje objęłyby osiedle Dąbie: obszar pomiędzy rzeką Białuchą a Małą Obwodnicą Kolejową Krakowa (linia kolejowa nr 100), ulicą Miedzianą a rzeką Wisłą. Natomiast w Dzielnicy III Prądnik Czerwony - osiedla: Olsza, Olsza II, Ugorek i Wieczysta (Rakowice), czyli obszar pomiędzy: ul. Mogilską, Małą Obwodnicą Kolejową Krakowa (linia kolejowa nr 100), ul. Zenona Klemensiewicza, al. 29. Listopada a ul. Lublańską, al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, granicą Dzielnicy III Prądnik Czerwony z Dzielnicą XVI Czyżyny, ul. Seniorów Lotnictwa i ul. Ułanów.

Zgodnie z zapisami w projekcie uchwały Prezydent powinien dokonać analizy w zakresie zasadności funkcjonowania strefy płatnego parkowania na wskazanym obszarze oraz przygotować propozycje szczegółowych rozwiązań, które stanowić będą przedmiot konsultacji społecznych. Konsultacje powinny trwać 60 dni i zakończyć się nie później niż 1 czerwca 2020 r. Prezydent powinien także określić termin konsultacji społecznych, tryb oraz formę ich przeprowadzenia. Projektodawca zaznacza również, że w proces konsultacji społecznych powinny zostać włączone Rady Dzielnic II Grzegórzki i III Prądnik Czerwony.

Jak tłumaczy w uzasadnieniu do uchwały Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec, obszar objęty konsultacjami przylega bezpośrednio do funkcjonalnego centrum miasta. Charakteryzuje go wysoki udział zabudowy wielorodzinnej, a infrastruktura drogowa w większości stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków lub jest w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych. Na tym terenie występuje także deficyt miejsc parkingowych, bowiem część z parkingów osiedlowych wykorzystywana jest przez osoby dojeżdżające do kompleksów usługowych, biurowych zlokalizowanych wewnątrz obecnie istniejącej strefy płatnego parkowania oraz w obszarze określonym w projekcie uchwały.

- Z uwagi na powyższe wskazany obszar powinien być objęty analizą zasadności utworzenia buforowej strefy płatnego parkowania oraz poddaniu wypracowanych rozwiązań pod konsultacje społeczne z mieszkańcami Krakowa. Strefa buforowa stanowić powinna rozwiązanie pośrednie pomiędzy istniejącą strefą płatnego parkowania a pozostałą częścią miasta – pisze w uzasadnieniu do uchwały Przewodniczący RMK Dominik Jaśkowiec.

Sugeruje także, że opłaty w strefie buforowej powinny być niższe niż w pozostałych rejonach strefy, a godziny jej funkcjonowania krótsze.

Projekt uchwały

 

Pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także