Komunikat archiwalny

Lokatorzy odpracowują długi

180 611 09 złotych długów czynszowych spłacili w ubiegłym roku mieszkańcy na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w ramach programu Oddłużenie. Osoby bezrobotne z Krakowa, posiadające zadłużenie mieszkaniowe, mogą wziąć udział w przygotowanym z myślą o nich Programie, w ramach którego mogą uregulować swoje zaległości.

Lokatorzy odpracowują długi
Fot. Magiczny Kraków

Program Oddłużenie jest realizowany od marca 2013 r. w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Budynków Komunalnych w Krakowie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Grodzkim Urzędem Pracy. W cotygodniowych spotkaniach informacyjnych wzięły udział 292 osoby. Chętni mogli uczestniczyć w Programie po złożeniu podania o zatrudnienie. W 2013 r. w Programie uczestniczyło 116 osób zadłużonych.

Uczestnicy Programu sprzątali lokale oraz wykonywali prace gospodarcze w MOPS, porządkowali forty i tereny przyległe. W MOPS otrzymywali wsparcie indywidualne i grupowe poprzez uczestnictwo w ramach projektu „Pora na aktywność" w Klubie Integracji Społecznej MOPS.

W 2014 r. Program Oddłużenie będzie kontynuowany tak, aby wszyscy chętni mogli wziąć w nim udział.

Dla gminy realizacja Programu przynosi efekty ekonomiczne i społeczne. Oprócz efektu w postaci zrealizowanych prac, spłata zadłużenia wynosi 97,57 % wydatków gminy poniesionych na ten cel. Realizacja Programu z jednoczesnym wsparciem w ramach reintegracji społecznej i zawodowej przyczynia się do zmian postaw osób zadłużonych. Stają się aktywni, angażują się w poszukiwanie możliwości rozwiązania problemu zadłużenia. Wymiar społeczny dotyczy też wizerunku gminy, który dla osób zadłużonych i ich otoczenia przestaje być kojarzony z konsekwencjami zadłużenia i wspiera w rozwiązaniu problemów mieszkańców gminy.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Zobacz także