Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa ściśle współpracuje z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych - Panem Bogdanem Dąsalem, i Referatem ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami (organizacyjna obsługa Rady).

Skład Rady na lata 2019-2023

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 3520/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku został powołany nowy skład Rady na lata 2019-2023. Członkami Rady w nowej kadencji, tak jak w poprzednich latach, są przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w krakowskim środowisku osób z niepełnosprawnościami:

  1. Małgorzata Felger - Fundacja Helpful Hand
  2. Piotr Stefański – Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
  3. Zofia Sawa - Krakowska Rada Niepełnosprawnych
  4. Małgorzata Turek - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Ze Schorzeniami Neurologicznymi „Chmurka”
  5. Paweł Wójtowicz - Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „MATIO”

Przewodniczący

Przewodniczącym Rady na lata 2019-2023 został p. Paweł Wójtowicz.

Zadania

Do zakresu działań Rady należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  • opiniowanie projektów powiatowych programów dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • ocena realizacji programów,
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Przy Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych działa Zespół Konsultacyjny ds. Dostępności Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Osób Niepełnosprawnych.

Protokoły posiedzeń:

nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6,  nr 7,nr 8, nr9

Działalność Rady w poprzednich kadencjach:

1.  lata 2016-2019

2.  lata 2003-2010

 

pokaż metkę
Autor: Anna Sikierska
Osoba publikująca: Paulina Szewczyk
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2020-12-03
Data aktualizacji: 2021-02-16
Powrót