Historyczne widoki i plany Krakowa - Widok 18

WIDOK KRAKOWA OD PÓŁNOCNEGO ZACHODU - OK. 1750 r.

Historyczne widoki i plany Krakowa

Miedzioryt Johanna Christopha Haffnera według rysunku Friedricha Bernharda Wernera (Augsburg). Schemat powtórzony z którejś z replik panoramy Mattheusa Meriana z 1619 r., ale wyrysowana aktualna, już barokowa zabudowa. Zatem ciekawe porównanie z widokami z tego samego miejsca, z początku XVII w. Po lewej stronie, na tle nieba, autor umieścił herb Kazimierza w rokokowej tarczy - litera "K" zwieńczona koroną. To zapewne pomyłka rytownika, który uznał go za herb Krakowa. Wszystkie ważniejsze obiekty na panoramie, w ilości aż 42, zostały opisane cyframi i objaśnione, po łacinie i po niemiecku, w legendzie. Zwraca uwagę precyzja obrazu, widoczna w całości i w detalach. Przykładem bardzo dobre wyrysowanie fortyfikacji miejskich, w tym "szyi" wiodącej na Wawel, szczegóły zabudowy, czy dbałość o rysunek okolicy. Na pierwszym planie widoczne Błonia i płynąca przez nie Rudawa. Nad rzeką rozpięty most, przechodzi tędy droga z Łobzowa (z lewej strony) na Zwierzyniec. Na lewo przedmieście Garbary.

Reprodukcja ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Powrót

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Redaktor Techniczny - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: