Historyczne widoki i plany Krakowa - Plany z XX wieku i współczesne

NOWY PLAN KRAKOWA - 1911 r.

Historyczne widoki i plany Krakowa - Plany z XX wieku i współczesne

Plan wykonany zgodnie z wzorcem stosowanym przez znaną przedwojenną oficynę wydawniczą Pharus-Verlag w Berlinie, mającym zapewnić przejrzystość i czytelność planów. Wprawdzie na planie tym, datowanym na rok 1911, zaznaczona jest jeszcze kolej obwodowa biegnąca dzisiejszymi Alejami Trzech Wieszczów i łącząca Kraków z Bonarką (jej głównym zadaniem była obsługa zachodniej linii fortecznej miasta), to w rzeczywistości jej likwidacja nastąpiła z dniem 1 stycznia tego właśnie roku i wtedy już przystąpiono do niwelacji nasypu kolejowego. Tak przekształciły się ulice przylegające do torów od strony centrum Miasta: ul. Swoboda (dzisiejsze Aleje Z. Krasińskiego), ul. Żabia (nazwa od podwawelskich bagien "Żabi Kruk", część dzisiejszych Alei A. Mickiewicza, do ul. Czystej), ul. P. Michałowskiego (przeniesiona w kierunku Dolnych Młynów, obecnie część Alei A. Mickiewicza od strony Placu Inwalidów) oraz ul. J. Kilińskiego (dzisiejsze Aleje J. Słowackiego). Taki był początek jednej z najbardziej reprezentacyjnych arterii Krakowa. A ulice Swoboda i J. Kilińskiego później wrócą na plany miasta, ale już w Ludwinowie i Podgórzu.

Reprodukcja ze zbiorów prywatnych.

Powrót

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Redaktor Techniczny - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: