Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 25,57 µg/m3 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-15 15:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-15 15:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-15 15:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-15 15:00 PM10 - 50µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-15 15:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-15 15:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-15 15:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA