Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 25,75 µg/m3 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-17 16:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-17 15:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-17 16:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-17 15:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-17 17:00 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-17 15:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-17 15:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-17 15:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA