Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 41 µg/m3 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-21 03:00 PM10 - 81µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-21 03:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-21 03:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-21 03:00 PM10 - 61µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-21 03:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-30 12:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-21 03:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-21 03:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA