Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 36,25 µg/m3 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-19 20:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-19 20:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-19 20:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-19 20:00 PM10 - 51µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-19 20:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-19 20:00 PM10 - 37µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-19 20:00 PM10 - 49µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-18
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA