Komunikat archiwalny

Mieszkańców uwagi do planu

Podczas Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska radni mieli się zająć projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Bulwary Wisły II''. Punkt ten został jednak zdjęty z porządku obrad. Radni zajmą się nim najprawdopodobniej podczas kolejnego posiedzenia.

Mieszkańców uwagi do planu
Fot. Błażej Siekierka/krakow.pl

Komisja zajęła się projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie – Jurajska”. Opinii natomiast nie wydała, gdyż bardzo wiele uwag zgłaszali mieszkańcy, którzy brali udział w posiedzeniu komisji. W wielu przypadkach wnioskowali oni o działki budowlane na terenach, które w planie oznaczone są jako tereny zielone. Plan blokowany jest również przez Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, który poinformował, że dopuszczalna jest realizacja zabudowy po wschodniej stronie ul. Jurajskiej pod warunkiem obustronnego obsadzenia ul. Jurajskiej drzewami. Poinformował także, że dopuszczalna jest jedynie zabudowa o gabarycie parteru z poddaszem użytkowym, wyłącznie wolnostojąca. 

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Olsza”.

Na kolejne posiedzenie przełożono opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Fortu Bronowice". 
 

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także