Komunikat archiwalny

Inwestycje w Nowej Hucie Przyszłości

Siedem miejskich planów zagospodarowania przestrzennego – tyle projektów zaopiniowali radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu. Jedną z ważniejszych była opinia na temat planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki”.

Inwestycje w Nowej Hucie Przyszłości
Fot. Paweł krawczyk / krakow.pl

Projekt ten obejmuje nie tylko rozwój zbiorników wodnych i infrastruktury na terenie Przylasku Rusieckiego, zawiera także zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. W tym rozbudowę ul. Branickiej i budowę jej przedłużenia w kierunku wschodnim (wskazaną w sąsiednim planie „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe”), która będzie stanowiła połączenie z ul. Drożyska oraz ul. Brzeską, prowadzącą do Niepołomic. Dodatkowo planowana jest rozbudowa drogi wzdłuż zachodniej granicy planu, mająca w przyszłości, poprzez nową przeprawę mostową, połączyć gminy Wieliczka i Niepołomice z planowaną drogą klasy G (głównej), która ma przebiegać po północnej stronie linii kolejowej Kraków Mydlniki-Podłęże i łączyć się z planowaną drogą ekspresową S7 poprzez planowany Węzeł Kocmyrzowska. Ponadto planowane są prace związane z przebudową linii wodociągowej oraz odprowadzenia ścieków i wód opadowych. Radni pozytywnie zaopiniowali ten plan, a także plany dla obszarów: „Łąki Nowohuckie”, „Mistrzejowice – Południe”, „Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy”.

Opinię do pozostałych planów przełożyli na następne posiedzenie, natomiast projekt MPZP obszaru „Rejon ulicy Koszykarskiej” został omówiony i skierowany do zespołu ds. planów.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także