Komunikat archiwalny

Plany na Nowy Rok

Radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska spotkali się na pierwszym, w nowym roku, posiedzeniu komisji. Pozytywie zaopiniowali projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów „Zakole Wisły” oraz „Kostrze – rejon ulicy Falistej”.

Plany na Nowy Rok
Fot. krakow.pl

Radni pozytywnie zaopiniowali większość projektów uchwał w tym projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Krakowa. Drzewa i krzewy wskazane do objęcia formą ochrony przyrody jako pomniki przyrody to 16 egzemplarzy zasługujących na ochronę ze względu na walory przyrodnicze: wiek, wielkość oraz pokrój. Wysokie walory drzew oraz krzewów potwierdza ocena dendrologiczna wykonana w 2016 r. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Wskazane do ochrony drzewa i krzewy zostały przekazane do zaopiniowania przez właściwe terytorialnie Rady Dzielnic. W okresie od 10 listopada do 1 grudnia 2016 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia pomników przyrody z Krakowską Radą Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi.

Ponadto radni pozytywną opinię wydali w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa, a także pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: ''Witkowice - Północ'', ''Rejon ulic Podłużnej i Pylnej'', ''Dąbie''.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także