Komunikat archiwalny

Przebudowa ulicy Mirosława Krzyżańskiego w Swoszowicach

W sobotę, 11 sierpnia, ruszyły prace związane z rozbudową ulicy Mirosława Krzyżańskiego. Są one prowadzone od skrzyżowania z ul. Myślenicką i Henryka Niewodniczańskiego do granicy miasta. Podobnie jak w przypadku ulicy Cechowej droga została całkowicie zamknięta, dzięki czemu będzie można sprawniej przeprowadzić roboty.

Przebudowa ulicy Mirosława Krzyżańskiego w Swoszowicach
Fot. ZIKiT

Wykonawca rozbuduje ulicy Mirosława Krzyżańskiego, wykona również budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę oświetlenia ulicznego lamp. Zmodernizuje także sieci gazową, wodociągową, elektroenergetyczną i teletechniczną.

Najważniejszym elementem tej inwestycji dla mieszkańców oprócz nowej drogi będzie budowa chodników po obu stronach jezdni. Dzięki poszerzeniu ulicy możliwe będzie wydzielenie na środku jezdni tzw. „pasa rozdziału”, którego zadaniem będzie uspokojenie ruchu (według danych policji w ciągu siedmiu lat w tym miejscu odnotowano 164 zdarzenia drogowe). Tym 3,5-kilometrowym odcinkiem, stanowiącym połączenie pomiędzy gminą Świątniki Górne a trzecią obwodnicą Krakowa, w ciągu godziny przejeżdża w szczycie nawet tysiąc samochodów.

Zakończenie prac przewidziane jest na połowę listopada.

Zmiany w organizacji ruchu

Ulica Mirosława Krzyżańskiego na odcinku od ul. Henryka Niewodniczańskiego do granicy miasta została całkowicie zamknięta. Dla mieszkańców został zachowany dojazd do posesji. Dla kierowców zostały wyznaczone objazdy. Od strony Świątnik Górnych ulicami: Spacerową, Łąkową, Chałubińskiego i Kąpielową aż do ulicy Zakopiańskiej.

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

Do obsługi pasażerów komunikacji miejskiej została wyznaczona na ulicy Matematyków Krakowskich tymczasowa pętla autobusowa „Zbydniowice”. Mając na uwadze powyższe, zostały wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych:

 • linie nr 135 i 254 zostały zawieszone (w zamian zostały uruchomione linie zastępcze nr 735 i 754);
 • linie nr 215, 225 i 915 – kursują na trasach czasowo zmienionych:
  - w kierunku Świątnik Górnych: od Borku Fałęckiego do przystanku „Merkuriusza Polskiego” bez zmian, następnie: Chałubińskiego - Lusina: Zdrojowa - Łąkowa - Wrząsowice: Spacerowa - Wrzosowa - rondo we Wrząsowicach i dalej po stałych trasach do Rzeszotar Panciawy Pętli (215) / Świątnik Urzędu Miasta i Gminy (225 i 915);
  - w kierunku Krakowa: od Rzeszotar Panciawy Pętli (215) / Świątnik Urzędu Miasta i Gminy (225 i 915) do ronda we Wrząsowicach bez zmian, następnie Wrząsowice: Wrzosowa - Spacerowa - Lusina: Łąkowa - Zdrojowa - Kraków: Chałubińskiego - Szybisko - Myślenicka i dalej po stałych trasach do Borku Fałęckiego;
  - przystanki nieczynne: „Sawiczewskich” (tylko w kierunku Rzeszotar Panciawy Pętli oraz Świątnik Urzędu Miasta i Gminy), „Wróblowice Szkoła”, „Wróblowice”, „Ukraina” i „Zbydniowice”. Przystanek „Swoszowice Poczta” w obu kierunkach funkcjonować będzie jak dla linii 265. Na zmienionym odcinku trasy linie obsługują przystanki: „Pytlasińskiego”, „Chałubińskiego”, „Lusina Krakówka” i „Lusina Dolna”. Ponadto został uruchomiony dodatkowy przystanek „Wrząsowice Rondo” zlokalizowany we Wrząsowicach, na ul. Wrzosowej po zjeździe z ronda w kierunku Świątnik Górnych i Lusiny (dla linii 215 i 915 w obu kierunkach oraz dla linii 225 w kierunku Borku Fałęckiego) oraz po zjeździe z ronda w kierunku Ochojna (dla linii 225 w kierunku Świątnik Urzędu Miasta i Gminy);
  - tymczasową granicą taryfową dla powyższych linii jest przystanek „Wrząsowice Rondo”;
 • linia nr 735 – zastępcza linia autobusowa kursująca na trasie: Łagiewniki - Tischnera - Fredry - Centrum JP II - Bujaka (powrót: Halszki - Witosa - Herberta) - Halszki - Stojałowskiego - Podmokła - Jugowicka - Zakopiańska - Kąpielowa - Chałubińskiego - Szybisko (powrót: Myślenicka - Merkuriusza Polskiego) - Sawiczewskich - Kuryłowicza - Drużbackiej - droga we wsi Golkowice - Matematyków Krakowskich - Zbydniowice.
  Uwaga! Wybrane kursy są realizowane z pominięciem wjazdu pod Centrum JP II (w kierunku Łagiewnik będą kursować przez ul. Turowicza i Połomskiego z pominięciem również przystanku „Millana”). Linia obsługuje wszystkie przystanki na trasie z wyjątkiem przystanku „Golkowice Kościół”. Na całej trasie linii obowiązuje I strefa biletowa;
 • linia nr 754 - zastępcza linia autobusowa kursująca na trasie: Borek Fałęcki - Zakopiańska - Kąpielowa - Chałubińskiego - Szybisko (powrót: Myślenicka - Merkuriusza Polskiego) - Myślenicka - Niewodniczańskiego - Landaua - Kuryłowicza - Drużbackiej - droga we wsi Golkowice - Matematyków Krakowskich - Zbydniowice.
  Uwaga! Wybrane kursy w niedziele i święta są realizowane z wjazdem na pętlę w Grabówkach celem zapewnienia dojazdu do kościoła w Golkowicach. Linia obsługuje wszystkie przystanki na trasie. Przystanek „Wróblowice” w obu kierunkach jest zlokalizowany na ul. Myślenickiej, w tymczasowej lokalizacji. Przystanek „Golkowice Sklep” dla kursów w kierunku Zbydniowic jest obsługiwany tylko przy wyjeździe z Grabówek, natomiast dla kursów jadących w kierunku Borku Fałęckiego tylko przy wjeździe do Grabówek (dotyczy wyłącznie kursów wariantowych przez Grabówki Pętlę). Granicą taryfową jest przystanek „Pod Lipą”.

Ponadto na czas remontu przystanek „Landaua” dla linii nr 214, 735 i 754 w obu kierunkach funkcjonuje na ul. Kuryłowicza (po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Landaua), natomiast para przystanków zlokalizowanych na ul. Sawiczewskich jest nieczynna.

Zasady zachowania ważności biletów okresowych

Bilety okresowe wykupione na linie nr 135, 215, 225 i 254 zachowują ważność na trasach stałych i zmienionych tych linii. Ponadto:

 • Bilety okresowe wykupione na linię nr 135 zachowują ważność:
  - na całej trasie linii nr 735;
  - na trasie linii nr 754 na odcinku Góra Borkowska – Zbydniowice (dotyczy również kursów wariantowych przez Grabówki Pętla);
  - na trasach linii nr 215 i 225 na odcinku Góra Borkowska – Wrząsowice Rondo.
 • Bilety okresowe wykupione na linię nr 254 (ważne tylko w I strefie biletowej oraz ważne w obu strefach biletowych) zachowują ważność:
  - na całej trasie linii nr 754 (dotyczy również kursów wariantowych przez Grabówki Pętlę);
  - na trasach linii nr 215 i 225 na odcinku Borek Fałęcki – Wrząsowice Rondo.
Adres:
ul. Krzyżańskiego, Kraków

Pokaż metkę
Autor: TOMASZ RÓG
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także