Kraków coraz bardziej zielony. Podsumowanie 25. sesji RMK

Podczas 25. sesji  Rady Miasta Krakowa sporo mówiło się o tworzeniu terenów zielonych. Radni podjęli cztery uchwały kierunkowe do Prezydenta Miasta Krakowa w tej sprawie: dotyczące stworzenia pilotażowych programów wsparcia dla tworzenia zewnętrznych ogrodów wertykalnych, tzw. zielonych ścian i tworzenia zielonych dachów na terenie Krakowa, utworzenia parku przy ul. Fabrycznej oraz Parku Miejskiego „Dolina Kurczaba”.

Kraków coraz bardziej zielony. Podsumowanie 25. sesji RMK
Fot. Tom Rollauer Fotografie

Radni podjęli trzy uchwały przygotowane przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Dominika Jaśkowca. Dotyczą one: ustalenia kierunków działania dla Prezydenta w sprawie rozwoju sportu amatorskiego i zawodowego w Krakowie „Kraków miastem sportu”; nadania nazwy lotnika Franka Linke-Crawforda przecznicy ulicy Reduta oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących poszerzenia strefy płatnego parkowania. Radni podjęli też uchwałę według projektu Komisji Głównej, w sprawie zmian w Statucie Miasta Krakowa.

Podczas pierwszego czytania procedowany był projekt rezolucji dotyczący zagospodarowania terenów pod estakadami na Grzegórzkach.

Sesja trwała  6,5 godzin. Radni podjęli 23 uchwały, a 8 procedowali podczas pierwszych czytań. Natomiast projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie został odesłany do projektodawcy.

Podsumowanie obrad

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także