Komunikat archiwalny

Powstał przewodnik po mniej znanej Nowej Hucie

Od czerwca do listopada ub. r. informowaliśmy o spacerach i prelekcjach, podczas których mieszkańcy Krakowa, i nie tylko, poznawali nieoczywiste oblicza Nowej Huty. 2 grudnia ub. r. w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida odbyła się premiera „Alternatywnego przewodnika po Nowej Hucie”, który powstał na kanwie tych właśnie prelekcji i spacerów, oraz spotkanie przedstawicieli nowohuckich inicjatyw i miejsc, BarCamp.

Powstał przewodnik po mniej znanej Nowej Hucie
Fot. Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

W ramach projektu od czerwca do listopada 2017 r. odbyło się dziesięć spacerów i pięć prelekcji, pokazujących, że Nowa Huta jest miejscem nie­zwykłym i wyjątkowym pod względem historycznym, prze­strzennym i społecznym. Uczestnicy dowiedzieli się m.in., że tereny te odgrywały dużą rolę od czasów łowców mamutów, przez śre­dniowiecze i kolejne epoki, aż do przemian 2. połowy XX w. Wtedy powstał niepowtarzalny układ urbanistyczny, który wpisano w kształtowany od setek lat krajobraz kulturowy. Niezwykli są też ludzie, którzy Nową Hutę two­rzyli i tworzą, niejednokrotnie posiadający tożsamość lokalną silniejszą niż mieszkańcy in­nych dzielnic czy miast. Dlatego właśnie projekt i będąca jego podsumowaniem publikacja są swego rodzaju przewodnikiem po czasie i przestrzeni. W rolę narratorów wcieliły się osoby zaangażowane w życie lokalnej społeczności – ludzie, którzy pracują na rzecz Nowej Huty na co dzień: pasjonaci, miejscy aktywi­ści, historycy, artyści, mieszkań­cy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, autorzy blogów…

„Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie” pod redakcją Jarosława Klasia wydany został przez Ośrodek Kultury im. C.K. Norwi­da w ramach projektu o tej samej nazwie, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm jutra”. Opowiada o Nowej Hucie rozu­mianej jako pięć tzw. dzielnic nowohuckich Miasta Krakowa: XIV Czyżyny, XV Mistrzejowi­ce, XVI Bieńczyce, XVII Wzgó­rza Krzesławickie, XVIII Nowa Huta. Nie rości sobie prawa do bycia opracowaniem kompleksowym, często wręcz z premedytacją pomija wątki najbardziej znane i popularne. Ma być raczej subiektywnym spojrze­niem poszczególnych autorów na Nową Hutę. Na kartach tej książki przemierzamy z nimi wschodnią część Krakowa alternatywnymi drogami, na przekór utartym szlakom oraz dotychczasowym spojrzeniom i wyobrażeniom.

Przewodnik adresowany jest przede wszystkim do miesz­kańców Nowej Huty i Krakowa, ale także do turystów odwiedza­jących dzielnicę, dlatego w każdej części znajduje się streszczenie w języku angielskim. Publikacja ma atrakcyjną, minima­listyczną formę wizualną. Temu trudnemu zadaniu podołał Krzysz­tof Piła (www.nh50mm.com.pl), któremu zawdzięczamy opracowanie graficzne przewodnika. Wydawca i autorzy mają nadzieję, że przewodnik przypad­nie do gustu różnym odbiorcom i zachęci wszystkich, którzy po nią sięgną, do odkrywania Nowej Huty na swój własny, niepowta­rzalny sposób.

Bezpłatne egzemplarze przewodnika można otrzymać w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida (os. Górali 5, Kraków) oraz w wybranych lokalizacjach na terenie Nowej Huty. Wersja elektroniczna jest dostępna do pobrania ze strony Ośrodka Kultury Norwida www.okn.edu.pl.

A teraz mały spoiler, a raczej przedsmak tego, co można znaleźć w środku. W pierwszej części Jacek Górski, Maciej Miezian, Mariusz Machynia, Paweł Jagło i Jacek Gądecki przybliżają nieoczywiste historie o dzielnicy od prastarych łowców mamutów aż po współczesną gentryfikację – wątki mało znane, chociaż bardzo ciekawe. Część druga to spacery przygotowane przez Antoniego Łapajerskiego, Tomasza Mierzwę i Marcina Jakuba Mikulskiego, Annę Grochowską, Michała Wiśniewskiego, Marię Wąchałę-Skindzier, Michała Ostasza i Aleksandrę Tarczydło, Joannę Styrylską-Gałażyn, Łukasza Lendę, Marcina Pawlika oraz Piotra Pierzchałę. Prowadzą nas oni swoimi ścieżkami po miejscach naznaczonych historią, pozwalając na nowo odkryć i od­czytać otaczającą przestrzeń. Ostatni rozdział przewodnika pokazuje, że Nowa Huta jest wciąż żywa i płodna. Hanna Szczypiór i Michał Michalik, Jagoda Pecela i Łukasz Barucha, Aleksandra Tarczydło i Michał Ostasz, Pauli­na Baran i Daria Bodziony, Gosia Szymczyk-Karnasiewicz, Paweł Derlatka i Marta Kozłowska-Der­latka opowiadają o niebanalnych miejscach, które zaciekawią mieszkańców Nowej Huty i turystów.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także